Kutse taotlemine

Treenerikutse taotlemine

Treenerikutse taotlusvoorud:

EOK kergejõustikutreenerite hindamiskomisjon korraldab treenerikutse taotlemist/taastaotlemist 4 korda aastas. Järgmise taotlusvooru dokumentide vastuvõtt toimub 10.06.2024 – 01.07.2024.

  • Soovitud kutsetasemele kehtestatud eelduste täitmisel tuleb esma- ja taastaotlemist alustada taotluse esitamisega Spordikoolituse ja -Teabe SA-le minu.treenerikutse.ee
    • 2024. a taotlusvoorud avanevad 8. jaanuar, 25. märts, 10. juuni ja 26. august (taotlusvooru avanemisest kuni antud vooru tasemete kinnitamiseni läheb aega kuni 3 kuud)
    • Protsess on järgnev: 3 nädalat taotluste vastuvõtt, seejärel 3 nädalat menetlusaeg ning 3 nädalat eksamid ja kutsete kinnitamine
  • Oma kutse kehtivust saad vaadata www.treenerikutse.ee, sisestades otsinguribale oma nime – kutse taastaotlemist ja/või tõstmist tuleb alustada minimaalselt 3 kuud enne kutse aegumist taotluse esitamisega
  • Enda personaalseid andmeid (kontaktandmed, haridus, täiendkoolituse tunnid jne) saad vaadata ja/või muuta minu.treenerikutse.ee

NB! Kõikidel taotlejatel/taastaotlejatel kohustuslik läbida kolm e-kursust:

Kõik kursused annavad 2 täiendkoolitustundi ning koolitustõendid tuleb üles laadida minu.treenerikutse.ee keskkonda.

Kutsestandardid:

Kutse omistamise tasu määrad alates 01.07.2018, kinnitanud Kultuuri Kutsenõukogu 25.04.2018. a. otsusega

Abitreener EKR 3. tase40 eurot
Nooremtreener EKR 4. tase47 eurot
Treener EKR 5. tase56 eurot
Vanemtreener EKR 6. tase72 eurot
Meistertreener EKR 7. tase80 eurot

Taastaotlemine vanaduspensioniealiste treenerite taastaotlejate osas toimub dokumentide alusel (eeldused on samad, mis tööealistel taastaotlejatel) ning sellisel juhul on taastõendamise tasuks kutseasutuse poolt kehtestatud kutsetunnistuse maksumus – 6 eurot.