Kutse taotlemine

Treenerikutse taotlemine

Treenerikutse taotlusvoorud:

EOK kergejõustikutreenerite kutsekomisjon korraldab treenerikutse taotlemist/taastaotlemist 4 korda aastas. Järgmise taotlusvooru dokumentide vastuvõtt toimub 04.10.2021 – 25.10.2021.

  • Soovitud kutsetasemele kehtestatud eelduste täitmisel tuleb esma- ja taastaotlemist alustada taotluse esitamisega Spordikoolituse ja -Teabe SA-le Spordiregistris
    • 2021. a taotlusvoorud avanevad 1. veebruar, 12. aprill, 28. juuni ja 4. oktoober (taotlusvooru avanemisest kuni antud vooru tasemete kinnitamiseni läheb aega 8-9 nädalat)
    • Protsess on järgnev: 3 nädalat taotluste vastuvõtt, seejärel 3 nädalat menetlusaeg ning 3 nädalat eksamid ja kutsete kinnitamine
  • Oma kutse kehtivust saad vaadata www.treenerikutse.ee, sisestades otsinguribale oma nime – kutse taastaotlemist ja/või tõstmist tuleb alustada minimaalselt 3 kuud enne kutse aegumist taotluse esitamisega
  • Enda personaalseid andmeid (kontaktandmed, haridus, täiendkoolituse tunnid jne) saad vaadata ja/või muuta Spordiregistris

Kutsestandardid:

Kutse omistamise tasu määrad alates 01.07.2018, kinnitanud Kultuuri Kutsenõukogu 25.04.2018. a. otsusega

Abitreener EKR 3. tase40 eurot
Nooremtreener EKR 4. tase47 eurot
Treener EKR 5. tase56 eurot
Vanemtreener EKR 6. tase72 eurot
Meistertreener EKR 7. tase80 eurot

Taastaotlemine vanaduspensioniealiste treenerite taastaotlejate osas toimub dokumentide alusel (eeldused on samad, mis tööealistel taastaotlejatel) ning sellisel juhul on taastõendamise tasuks kutseasutuse poolt kehtestatud kutsetunnistuse maksumus – 6 eurot. 

Tasu palume kanda Eesti Kergejõustikuliidu arveldusarvele. 

Arveldusarve: SEB EE661010220034538017

Arveldusarve: SWEDBANK EE212200221002102439

Märkuseks palume kirjutada: Kutseeksami tasu. … (abitreener EKR 3.; nooremtreener, EKR 4. tase; treener, EKR 5. tase; vanemtreener, EKR 6. tase; meistertreener, EKR 7. tase) tase. Taotleja nimi

Maksekorralduse koopia palun saata merlyn@ekjl.ee