Juhatus

EKJL Juhatus

Liidu tegevust juhib 7-13 liikmeline Juhatus. Juhatus valitakse presidendi poolt esitatud koosseisus neljaks aastaks, sealjuures otsustab Volikogu presidendi poolt esitatud Juhatuse liikmete koosseisu valimise või selle valimata jätmise ühtse tervikliku meeskonnana. World Athletics Council (Nõukogu) ja/või European Athletics Council (Nõukogu) liikmeks olev Eesti kodanik kuulub vastava nõukogu liikmeks oleku perioodil tema nõusolekul juhatuse koosseisu ex officio (ametiseisundi tõttu).

Juhatuse liikmed esindavad liitu kõikides õigustoimingutes ühiselt, välja arvatud president, kes esindab liitu ainuisikuliselt. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule.

Eesti Kergejõustikuliidu juhatus

Kinnitatud volikogu poolt 14.04.2021. Volitused kehtivad kuni 2025. aasta kevadvolikoguni.

President

NimiE-mailTelefon
Erich Teigamägierich@ekjl.ee505 2514

Loe juhatuse kohta täpsemalt põhikirjast.