Koondised

Eesti Kergejõustikuliidu koondiste komplekteerimise põhialused

Eesmärk: Komplekteerida võimalikult tugev koondis, kuhu kuuluvad sportlased, kes on täitnud võistluse kvalifikatsiooninormatiivi või kvalifitseerunud võistlusele rankinguga, on terved ja kellelt võib eeldada koondise võistlustel kõrgeimat võistlusvalmidust *

* Võistlusvalmidus – sportlase võime ja valmisolek sooritada tiitlivõistlusel võistluse kvalifikatsiooninormatiiviga võrdväärne või parem tulemus ning saavutada oma Euroopa või maailma edetabeli kohale vastav või kõrgem koht.

Koostatud EKJL saavutusspordikomisjoni ja noortespordikomisjoni poolt
Kinnitatud Eesti Kergejõustikuliidu juhatuses 16.11.2023

Võistlusvalmidust hinnatakse:

 • sportlase seniste koondise eest tehtud startide edukuse põhjal;
 • hooaja jooksul näidatud tulemuste põhjal, lähtudes enne kõike olulisematest võistlustest (EMV ja Eesti Karikavõistlused);
 • sportlase tervisliku seisundi põhal.

Koondisesse arvamine:

 • Koondise kandidaadiks või koondisesse arvatakse sportlane, kes omab kehtivat Eesti Kergejõustikuliidu (edaspidi EKJL) litsentsi ja on täitnud kvalifikatsiooniperioodil vastava võistluse normatiivi või kvalifitseerunud võistlusele rankinguga.
 • Kui koondise komplekteerimise teostab EKJL või kui EKJL osaleb partnerina muu organisatsiooni poolt lähetatava kergejõustikukoondise komplekteerimisel, arvestatakse U18, U20, U23 ja täiskasvanute vanuserühmades koondise kandidaadiks või koondisesse arvamisel üksnes Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu (World Athletics) ametlike võistlustulemustena rahvusvahelisse võistluskalendrisse kantud võistlustel saavutatud tulemusi.
 • Rahvusvaheliste tiitlivõistluste puhul võivad sportlased, kes ei ole täitnud normatiivi täitmise perioodil võistluse normatiivi, kuid on näidanud sellele lähedast tulemust, esitada EKJLile palve taotleda neile erandkorras võistlemisvõimalust vastavalt antud tiitlivõistluse tingimustele ja korrale ning EKJL kehtivatele lähetustingimustele. Sportlane esitab vastavasisulise taotluse EKJL saavutusspordi juhile kirjalikus vormis koos tõendiga valmisolekuks katta võimalikud võistluse lähetuskulud 100% omafinantseeringuga. Otsuse sportlasele erandkorras võistleja koha taotlemise esitamise või mitteesitamise kohta võistluse korraldajale teeb EKJL juhatus lähtudes kehtivatest EKJL koondiste komplekteerimise põhialustest, lähetustingimustest, EKJL saavutusspordi juhi ja/või EKJL saavutsspordi komisjoni ettapanekutest. Taotluse esitamine ei garanteeri sportlasele erandkorras antavat võistleja kohta.
 • Koondise võistlustel, millistel ei ole normatiivi, lähtutakse koondiste komplekteerimisel käesolevast dokumendist ning EKJL kehtivatest lähetustingimustest.
 • Alla 18-aastaste sportlaste võistlustele lähetamiseks noorte või juunioride tiitli- või maavõistlustele on tarvilik lapsevanema nõusolek. Vastava EKJL blanketi vahendab lapsevanemale sportlast esindav spordiklubi. Vastava kirjaliku nõusoleku esitamise tähtaja kehtestab EKJL.
 • Koondisesse arvamisel annavad sportlane ja tema treener kõigist koondislase lähetust puudutavatest olulistest asjaoludest vahetut ja igakülgset informatsiooni võistkonna juhile. Olulisteks asjaoludeks on lähetuse käiku, koondist ja koondislase tervist puudutavad asjaolud.
 • Kui koondisesse arvatud sportlane keeldub/loobub võistlemisest muul kui tõendatavalt tervislikul või üldharidus- või kõrgkooli õppetööst osavõtu põhjusel, on EKJLi juhatusel õigus keelduda sportlase edasisest arvamisest Eesti koondisesse.
 • Koondislane, kellele antakse võistluste ajaks kasutada Eesti kergejõustikukoondise võistlusvarustus, tagastab selle kõigis osades ja tervena EKJL poolt seatud tähtajaks. Varustuse või selle tagastamata jätmist või tagastamisega viivitamist võetakse arvesse järgmiste koondiste komplekteerimisel. Varustuse või selle osa omastamisel koondislast edaspidi koondisesse ei arvata kuni küsimuse lahendamiseni.
 • Koondisesse arvatakse ülaltoodud tingimustele vastavad sportlased tingimusel, et nad ei ole sõna ega teoga kahjustanud kergejõustiku mainet.
 • Kõik tiitlivõistluse koondise kandidaadid kinnitatakse koondisesse EKJLi juhatuse otsusega (k.a. abipersonal). EKJLi juhatuse teeb koondise lõpliku lähetusotsuse vastavalt koondiste komplekteerimise põhialustele ja võistluste lähetustingimustele.

VÕISTKONNA JUHI ÜLESANDED

KOONDISE TREENERI ÜLESANDED

nike
Team-Estonia_logo-r6ngasteta
utilitas-logo
Mesikäpa uus logo-1
Varska_Originaal_RGB
audilogo
tradehouse_logo_1020x300
RGB_Favorte_logo_horizontal
Rödl&Partner_Logo-black-on-white
Eesti_Rahvusringhääling_logo
eesti-kultuurikapital-logo
eesti-kultuuriministeerium
Tallinna-Kultuuri-ja-Spordiamet-logo-sinineRGB
Erasmus+ sinine loosungiga EST