Lasteabi

Lapsi ja noori tuleb kaitsta kõikvõimaliku halva kohtlemise eest, toetada nende heaolu ja turvatunnet ka spordivaldkonnas.

Pakume ideid ja võimalusi, kuidas olla hoolivad ja arukad laste ja noorte spordiharrastamise toetamisel ning igakülgse turvalisuse ja heaolu tagamisel.

Täiendavaid ideid ja infot laste ja noorte väärkohtlemise ennetamise kohta leiate siit.

Samuti vaadake Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA kodulehel olevat infot „Väärkohtlemine ja ahistamine“ teemajaotuse alt.

Küsimuste ja ettepanekute korral võtke ühendust: info@antidoping.ee.

  • Selgita välja ja saa tuttavaks enda klubi piirkonna lastekaitsetöötajaga. Lastekaitse korralduse kohta saad lugeda siit ning oma piirkonna lastekaitse kontaktid leiad kohaliku omavalitsuse kodulehelt. Piirkonna lastekaitsetöötajaga ühenduse saamiseks või kontaktide leidmiseks võid alati helistada ka lasteabitelefonil 116 111. Hea mõte on omavaheliseks tutvumiseks korraldada (veebi-)kohtumine lastekaitsega või rääkida telefonis, et võimalike murede korral oleks lihtsam pöörduda.

 Kuidas lastekaitsetöötaja saab minu klubile kasulik olla?

  • Aitab hinnata lapse ja tema perega seonduvat olukorda ning abivajadust.
  • Aitab korraldada vajalikud abiteenused lapsele (nt psühholoogiline nõustamine).
  • Aitab vajadusel korraldada kriisinõustamise lapsele, perele, klubile, treeninggrupile.
  • Lapse ja pere toetamiseks teeb koostööd teiste spetsialistidega nt kooli tugipersonal, noorsootöötajata, noorsoopolitsei jt.
  • Lastevastaste jm kuritegude avastamise, menetlemise ning ennetamise seisukohalt on kriitilise tähtsusega riigi ja spordiorganisatsioonide koostöö ning võimalikest kuritegudest tuleks kindlasti menetlusasutust teavitada. Siinjuures tuletame meelde, et karistusseadustiku § 307 kohaselt on teise isiku poolt toimepandud esimese astme kuriteost mitteteatamine kriminaalkorras karistatav. Esimese astme kuritegu näeb füüsilisele isikule raskeima karistusena ette tähtajalise vangistuse üle viie aasta või eluaegse vangistuse. Siia alla käivad mh ka alaealiste suhtes toime pandud kontaktsed seksuaalsüüteod.

Kuriteost tuleb teatada politseid numbril 112. Teataja võib olla igaüks!

Teatada saab ka kirjalikult avalduse vormi kasutades või e-kirja kirjutades:  ppa@politsei.ee. Samuti saab anda kuriteost teada lähimasse politseijaoskondade pöördudes.

Lasteabi lastele ja noortele

Lasteabi lapsevanematele

Lasteabi treenerile ja spordiorganisatsiooni juhile

Nõu ja abi lapsele ja täiskasvanule vägivalla või ahistamise korral

Nõu ja abi lapsele väärkohtlemise kahtluse korral

Koolitusseminar Terve spordi eest, 26.11.2019