Alarühmad

EKJL Alarühmad

Seoses Eesti Kergejõustikuliidu struktuuri muutumisega koordineerib alates 2019. aasta jaanuarist EKJLi alarühmade tööd EKJLi saavutusspordi komisjon. Vastutavad treenerid/alarühmade juhid jätkavad saavutusspordi komisjoni liikmetena, eraldi alarühmade juhtide ametikohti ei eksisteeri. 

Saavutusspordi komisjoni koosseis on EKJLi juhatuse poolt kinnitatud kuni 2025. aasta kevadeni, komisjoni tööd juhib EKJLi saavutusspordi juht Kristel Berendsen.

Saavutusspordi komisjoni liikmed on:

  • Komisjoni juht Kristel Berendsen
  • Gerd Kanter
  • Erki Nool
  • Aivar Karotamm
  • Rauno Kirschbaum
  • Toomas Tarm
  • Ants Kiisa