Vahekohus

EKJL Vahekohus

Kõik vaidlusküsimused Liidu ja sportlase vahel või sportlase ja IAAF-i vahel lahendab vahekohus. Kui vaidlusküsimuse osapooled on Liit ja sportlane, lahendab selle Liidu poolt moodustatud vahekohus. Kui vaidlusküsimuse osapooled on sportlane ja IAAF, võib selle lahendada IAAF-i nõukogu vastava otsuse korral IAAF-i vahekohus. IAAF-i vahekohtu otsus on lõplik ja siduv kõigile osapooltele ja kõigile IAAF-i liikmesorganisatsioonidele ning ei kuulu edasikaebamisele. Kui IAAF-i nõukogu on liikmesorganisatsiooni otsust tunnistanud vastavalt IAAF-i eeskirjadele, ei apelleerita vastavas küsimuses vahekohtu poole.

Liige – Jürgen Ligi
Liige – Toomas Berendsen