Volikogu

EKJL Volikogu

Liidu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek – volikogu. Volikogu kutsutakse Juhatuse poolt kokku vähemalt kord aastas hiljemalt maikuus. Juhatus kutsub volikogu kokku ka siis, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Liidu liikmetest.

Iga Kergejõustikuliidu liige on volikogul esindatud ühe esindajaga.

Loe volikogu kohta lähemalt põhikirjast.

2023. a Eesti Kergejõustikuliidu volikogu toimus 10. mail.

2023. a EKJL volikogu protokoll