Volikogu

EKJL Volikogu

Liidu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek – volikogu. Volikogu kutsutakse Juhatuse poolt kokku vähemalt kord aastas hiljemalt maikuus. Juhatus kutsub volikogu kokku ka siis, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Liidu liikmetest.

Iga Kergejõustikuliidu liige on volikogul esindatud ühe esindajaga.

Loe volikogu kohta lähemalt põhikirjast.

Eesti Kergejõustikuliidu volikogu 2023 toimub 10. mail algusega kell 11.00 Tallinnas.