NB! Kergejõustikuvõistluste korraldamise reglement

Võistlusprotokollide avaldamine Eesti Kergejõustikuliidu kodulehel ja protokollides toodud tulemuste arvestamine edetabelite koostamisel

Alates 2022. aastast ei avaldata EKJL kodulehel enam EKJL-i juhatuse poolt 5. veebruaril 2020.a. kinnitatud Kergejõustikuvõistluste korraldamise reglemendi lisas 5 toodud võistluste koondprotokollile esitatavatele nõuetele mittevastavaid võistlusprotokolle. Säärastes protokollides esitatud võistlustulemusi edetabelite koostamisel ei arvestata. Protokollid peavad sisaldama KÕIGI võistlejate KÕIGI katsete tulemusi väljakualadel (sh kõrgus- ja teivashüpe), mitmevooruliste jooksualade puhul kõigi voorude tulemusi. Protokollis peab olema märgitud peakohtuniku nimi ning fotofiniši kasutamisel ka fotofinišikohtuniku nimi!


EKJLi korraldatavate võistluste juhendid:

Eesti meistrivõistluste üldjuhendi lisa nr.1 – Klubide punktiarvestus

Kergejõustikuvõistluste korraldamise reglement

Stardimaksu kogumise kord

Võistlusjuhendite muutmise kord

Eesti rekordi statuut

Välismaal toimuvate võistluste juhendid: