Uues koosseisus kutsekomisjon kinnitas esimesed treenerikutsed

Eesti Kergejõustikuliidu kutsekomisjon pidas 7. märtsil esimese korralise koosoleku, kus kinnitati ka 18 treeneri kutsed.

Lisaks vaadati läbi kutse andmise eeldused ja kord ning tehti EKJLi juhatusele vastavad täiendusettepanekud.

Komisjoni kuuluvad Eva Kuningas, Harry Lemberg, Liisa Roos ja Henn Vallimäe. EKJLi poolseks komisjoni koordinaatoriks on Merlyn Lipp.