Toimus Eesti Kergejõustikuliidu kevadvolikogu

Eesti Kergejõustikuliidu 2022. aasta kevadvolikogu toimus reedel, 1. aprillil Tallinnas Hotell Olümpia konverentsikeskuses.

Tervitussõnad lausus Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi, kes andis ka ülevaate alaliidu 2021. aasta tegevustest. Peasekretär Sirje Lippe tutvustas 2021. aasta majandusaasta aruannet ning volikogu kinnitas majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni aruande. Lisaks tutvustati volikogule 2022. aasta eelarve projekti, mis samuti kinnitati.

Volikogu võttis vastu muudatused EKJL põhikirjas, millest olulisemana võib välja tuua 23. punkti, mis sätestab, et edaspidi kutsutakse volikogu juhatuse poolt kokku vähemalt kord aastas varasema kahe korra asemel.

Päevakord:

  1. EKJL 2021. aasta majandusaasta aruanne, audiitori järeldusotsus
  2. EKJL revisjonikomisjoni aruanne
  3. EKJL 2021. aasta majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
  4. EKJL 2022. aasta eelarve tutvustamine ja kinnitamine
  5. EKJL põhikirja muutmine
  6. Muud küsimused