Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi spordistipendium

Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi spordistipendiumi statuut

1. Spordistipendiumi eesmärgiks on aidata Tartu Ülikooli tippsportlastest üliõpilastel omandada kõrgharidust kõrghariduse esimesel ja teisel astmel valitud õppekaval.

2. Igal õppeaastal antakse välja kuni viis spordistipendiumi silmapaistvaid tulemusi näidanud alla 23-aastastele noorsportlastele, kes on immatrikuleeritud Tartu Ülikooli 1. aasta üliõpilasteks ja esindavad võistlustegevuses Tartu Ülikooli Akadeemilist Spordiklubi.

3. Spordistipendiumi suurus üheks õppeaastaks on 2000 (kaks tuhat) eurot. Väljamakseid tehakse septembrist juunini võrdsetes osades spordistipendiaadi arveldusarvele.

4. Spordistipendiumile võib kandideerida Tartu Ülikooli Akadeemilises Spordiklubis saavutussporditasemel arendavatel spordialadel.

5. Spordistipendiumi vormikohane taotlus koos spordialaliidu kinnitusega, tuleb esitada Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi juhatusele hiljemalt üks nädal enne Tartu Ülikooli akadeemilises kalendris kinnitatud õppeaasta algust.

6. Spordistipendiaadid valib ja kinnitab hiljemalt Tartu Ülikooli akadeemilises kalendris kinnitatud õppeaasta alguseks Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordilubi juhatus, kaasates vajadusel eksperte.

7. Spordistipendiumi makstakse nominaalse õppeaja vältel ja kuni ühel pikendusaastal.

8. Spordistipendiumi maksmine peatatakse akadeemilise puhkuse ajaks.

9. Spordistipendium lõpetatakse, kui spordistipendiaat eksmatrikuleeritakse Tartu Ülikoolist, spordistipendiaat keeldub esindama Tartu Ülikooli Akadeemilist Spordiklubi või tema sportlikes tulemustes pole toimunud arengut.

10. Spordistipendiaat kohustub Tartu Ülikooli Akadeemilist Spordiklubi viivitamatult informeerima statuudi punktides 8 ja 9 ilmnenud asjaoludest.

11. Spordistipendiaadi sportlike tulemuste arengut hinnatakse üks kord aastas enne uue stipendiumiperioodi algust.

12. Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi sõlmib spordistipendiaadiga stipendiumilepingu.

13. Spordistipendium on vabastatud tulumaksust.

nike
Team-Estonia_logo-r6ngasteta
utilitas-logo
Mesikäpa uus logo-1
Varska_Originaal_RGB
audilogo
tradehouse_logo_1020x300
RGB_Favorte_logo_horizontal
Rödl&Partner_Logo-black-on-white
Eesti_Rahvusringhääling_logo
eesti-kultuurikapital-logo
eesti-kultuuriministeerium
Tallinna-Kultuuri-ja-Spordiamet-logo-sinineRGB
Erasmus+ sinine loosungiga EST