Täna toimus esimene koosolek kutsekomisjoni uue koosseisuga

Fotol vasakult: Harry Lemberg, Anu Kaljurand, Heiki Tuul ja paremalt Berit Kivisaar, Eva Kuningas, Sirje Lippe

16. oktoobril kinnitas juhatus EOK kergejõustikutreenerite kutsekomisjoni uue koosseisu. Täna toimus esimene koosolek, kus tutvustati komisjoni liikmetele kutsekomisjoni tegutsemis- ja töökorda ning arutati koolituskalendrit ja tulevikuplaane. Koosoleku üheks eesmärgiks oli ka valida endi hulgast esimees ja aseesimees.

Kutsekomisjonis jätkavad tööd Harry Lemberg, Eva Kuningas ja Liisa Roos. Uueks esimeheks valiti Heiki Tuul ja aseesimeheks Anu Kaljurand. Kutsekomisjoni tööd koordineerib Berit Kivisaar.