Stardipüstolite kasutamine reguleeritakse seadusega