Sisekaitseakadeemia ootab õppima sportlikke noori

Nagu igal suvehakul, algavad peagi ka sel aastal sisseastumiskatsed Sisekaitseakadeemiasse. 

Sisekaitseakadeemia on hoidnud sportlikult aktiivset joont, osalenud enda õppuritega nii Eesti sisestel üliõpilaste ja ametkondlikel võistlustel kui ka rahvusvahelistel üliõpilasvõistlustel ning on hetkel selle õppeaasta võistluste tulemustelt kõrgkoolide vahelises punktiarvestuses esikolmikus. 

Akadeemias jagatakse jätkuvalt semestri spordistipendiume ning toetatakse kadette tiitlivõistlustel osalemise kulude katmisel.

Lisainfo on leitav Sisekaitseakadeemia kodulehel: https://2019.sisekaitse.ee/

 

Dokumentide vastuvõtt kestab 27.juunini.