Sisekaitseakadeemia avatud uste päev – 19.03

Juba neljandat aastat on Siseakadeemiasse sisseastujail võimalik kandideerida kogu õppeaja spordistipendiumile 700 eurot semestris, mis pakub tippspordiga tegelejaile täiendavat motivatsiooni õpingute jätkamiseks Sisekaitseakadeemias – politsei- ja piirivalve-, justiits- ning finantskolledžis või sisejulgeoleku magistriõppes. See on lisaks tavastipendiumile, mida meie kadettidele makstakse. Neile, kellele ei ole võimalik eraldada kogu õppeaja stipendiumit, jääb võimalus õppeajal kandideerida semestri spordistipendiumitele.

Päästekolledži päevases vormis kõrgharidusõpet sel aastal ei avata, päästeteenistuse erialast huvitatuil saab infot õppimisvõimaluste kohta küsida otse kolledžist.

Konkurss kogu õppeaja spordistipendiumi saamiseks kuulutatakse välja vastuvõtudokumentide esitamise ajaks, mis kestab kuni 04.07.2014. Vaadake juunis http://www.sisekaitse.ee/ska/akadeemiast/spordikeskus/spordistipendium/.

Konkreetsema huvi korral palun alaliidul või sportlasel endal akadeemia spordikeskusega ühendust võtta.

Et kandideerimist mugavamaks muuta, on soovijail võimalik enne vastuvõtukatsete ametlikku algust ära teha kehalised katsed. Sel aastal toimuvad eelkatsed juba 29. mail algusega kell 12 Tallinnas, Kase 61.

Kõigil aladel lävendi täitnud ei pea siis enam juulis kehalisi katseid tegema.

Kindlasti oleks akadeemias õppimisest huvitatuil mõistlik tulla osalema avatud uste päevale 19. märtsil kell 9:00. Täpsem info: http://www.sisekaitse.ee/ska/sisseastujale/avatud-uksed/.