Pihela, Latsepov ja Verlin pälvisid riiklikud spordistipendiumid

2023. aasta teiseks pooleks jagas Kultuuriministeerium riiklikke spordistipendiume 75 sportlasele kogusummas 67 500 eurot. Stipendiume jagatakse kaks korda aastas, et toetada sportlike tipptulemuste saavutamist.

Spordistipendiumide määramisel arvestatakse eelkõige olümpiaalade rahvusvahelistel tiitli- ja suurvõistlustel saavutatud tulemusi, vastava spordialaliidu seisukohti ning sportlase professionaalset suhtumist püstitatud eesmärkide realiseerimisse. 

Stipendiumisaajate nimekirja kuuluvad ka kolm kergejõustiklast kergejõustiklast – Elisabeth Pihela, Leonid Latsepov ja Kreete Verlin.

Ühe riikliku spordistipendiumi suurus poolaastas on 900 eurot. Kõigi stipendiumide saajatega saab tutvuda kultuuriministri käskkirjas.

2023. aasta riigieelarves on spordistipendiumide jagamiseks kokku 139 500 eurot. Spordistipendiumide välja andmise aluseks on riiklike spordistipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord.

Lähemalt saab stipendiumide kohta lugeda Kultuuriministeeriumi kodulehelt.