Nõuandeid ja soovitusi käitumiseks eriolukorras

Head klubide juhid ja treenerid!

Alustuseks soovin Teile ja teie lähedastele tervist ja kannatlikku meelt!

Oleme täna sattunud olukorda, mida ei osanud keegi ette näha, leviv viirus paneb meid oma eluviise ja tegevusi muutma. Selleks, et tekkinud olukorraga paremini toime tulla, edastame teile mõned nõuanded ja soovitused! 

Püüame hoida teid jooksvalt kursis kõigi muudatustega, mis meie valdkonda puudutavad!

Riigis väljakuulutatud eriolukorrast tingituna ei saa sporditegevust tavapärasel moel läbi viia ehk siis see on vääramatust jõust (force major) tulenev põhjus ja seda ei käsitleta spordiklubi poolt lepingu või kokkuleppe rikkumisena.

Palun tutvuge treeningtasude maksmisest eriolukorra (ehk vääramatu jõu) tingimustes advokaadibüroo Derling Primus juhtivpartneri Piret Blankini kommentaariga: https://www.delfi.ee/a/89222429  

 1. Soovitame hoida jooksvalt kontakti lapsevanemate ja lastega! Treeningtöö läbi viimiseks saab kasutada e-kirju, sotsiaalmeediat, fotosid, videosid. Juhul kui teil on lapsevanematega leping, paluge selle alusel jätkata treeningtasude maksmist teatud osas. Kui lepingut pole, reguleerib suhteid võlaõigusseadus ja selle alusel on õigustatud küsida treeningtasusid ka eriolukorras. Siin võiks kehtida mõistlikkuse printsiip, kuna tavapäraseid treeninguid ei toimu ja saali üüre ei tasuta. Samuti on paljud lapsevanemad keerulises olukorras kas töö kaotuse või palkade vähendamise tõttu. Loodame, et leiate siin kompromissi, kui suures mahus õppemaksu küsida.
 2. Suhtle kohaliku omavalitsusega. Üldjuhul KOV-d jätkavad sporditegevuse toetuste maksmist eeldusel, et tegevused toimuvad kaugjuhtimise teel.
 3. Jätkuvad ka Spordikoolituse ja -Teabe SA poolt makstavad treenerite tööjõukulude toetused. Meeldetuletuseks, et toetust makstakse treeneritele, kes omavad vähemalt EKR5 tasemet ja kelelga on sõlmitud tööleping. Spordikoolituse ja -Teabe SA on kinnitanud, et spordiklubide omaosalusena töötasude maksmisel käsitletakse ka Töötukassa abimeetmest saadud vahendeid (vt järgmine punkt).
 4. Kasutage Töötukassa abimeedet töötasude hüvitamiseks eriolukorras. Ka spordiklubid saavad seda taotleda oma treeneritele, kellega on sõlmitud töölepingud. Palun tutvuge selle meetme põhimõtetega siin: https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis 

Selle hüvitise raames tasub riik kuni 70% töötaja brutopalgast (koos maksudega) maksimaalselt 1000 euro ulatuses. Sellest kõrgema palga korral tasub ülejäänud osa tööandja (koos maksudega). VÕS lepingu alusel (käsunduslepingud) töötavatele treeneritele see ei laiene, kuid kuna VÕS lepingu alusel on samuti tasutud töötuskindlustuse jm maksud, siis nendel treeneritel tuleks töö kaotuse korral pöörduda otse Töötukassa poole.

Kokkuvõtteks – mõistlikult tegutsedes ja kõiki võimalusi kasutades on võimalik tänases keerulises olukorras hakkama saada ja oma treenerite töökohad säilitada. Üritame lähipäevil Töötukassa abil kokku panna olulise info, mida on vaja teada/teha Töötukassa abimeetmete kasutamiseks

Siit leiate kokkuvõtte eriolukorraga seotud informatsiooni kohta Kultuuriministeeriumilt ning Tallinna linna poolt (kindlasti on kasulikku informatsiooni ka kõikidele klubidele väljaspool Tallinnat). 

Kultuuriministeerium: 

 1. KUM kaardistab olukorda, millist majanduslikku mõju eriolukord erinevatele sihtgruppidele kaasa toob ning kas on lisaks üleriiklikele meetmetele (nt palgatoetus) täiendavalt vajalik tuge leida. Tuleb teadvustada, et käesoleval hetkel ühtegi otsust täiendavate vahendite eraldamiseks spordivaldkonnale tehtud ei ole ning pole teada, millises mahus neid võidakse teha. Maksimaalselt tuleks proovida kasutada riigi üldisi leevendusmeetmeid (nt tööjõukulu toetus, vt Töötukassa koduleht);
 2. Näited, millised tegevused on hetkel vabas õhus/ välispordirajatistel lubatud/keelatud: 

KUM KKK: https://www.kul.ee/et/uudised/korduma-kippuvad-kusimused-koroonaviiruse-levik-ja-kultuurivaldkond  

Konkreetsemalt: 

 • Perekonnaliikmed (koos või üksi) kasutavad välitingimustes omal käel kas terviserada, mängivad korvpalli- vm palliplatsil, golfi vms – on lubatud. Hoida 2m distantsi teistega, mitte kasutada varustust, mis on ühiskasutusel – LUBATUD;
 • Kaks (või enam) perekonda saavad kokku ja teevad samu tegevusi koos – KEELATUD
 • Erineva perekonna lapsed mängivad koos palliplatsil – KEELATUD
 • Klubi treener kutsub lapsed väliväljakule ühistreeningule – KEELATUD
 • Klubi on avanud täiskasvanutele välitingimustes rühmatrenni võimaluse – KEELATUD

Kultuuriministeeriumi lehel olev KKK sektsiooni täiendatakse jooksvalt.

Tallinn (suure tõenäosusega ka muud KOV): 

 • Kõik Tallinna spordiasutused on alates 14.03.2020 SULETUD. St, et sporditegevust sellel ajal spordiasutustes ei toimu. Asutused jäävad suletuks, kuni tehakse otsus nende taas avamiseks. Taasavamisest informeeritakse jooksvalt. 
 • Sporditegevuse toetuste väljamaksmist klubidele eriolukorra perioodil JÄTKATAKSE eeldusel, et klubide noorte treeningtegevus on korraldatud kaugjuhendamise ja indivduaalkavade alusel. 
 • Seoses spordivõistluste korraldamise keeluga 13.03-01.05.2020 palume ametit teavitada, kas toetuse saanud võistlus jäätakse ära või lükatakse selle toimumine edasi. Igat olukorda hinnatakse juhtumipõhiselt. Võimalusel tullakse võistluste korraldajatele vastu, kui see on võimalik (seaduslik regulatsioon lubab). 

Noorte spordiklubidele ja treeneritele: 

Kaugjuhendamise vormis töötamine on väljakutseks kõigile. Nii treeneritele, kui ka noortele. Treeningkvaliteedi tagamine eeldab süsteemset ja jätkuvat tegevust. Positiivne näide millest õppida on haridusasutuste rakendatud e-õppe praktika. Kaugjuhendamine ei tähenda ainult treeningplaanide edastamist. Olukord on tavapärasest erinev ja keeruline kõigile. Alljärgnevalt mõned tingimused ja soovitused: 

Treener peaks: 

 • koostama ja edastame igale lapsele jõukohase treeningkava 
 • omama ülevaadet, kuidas planeeritud tegevuse täitmine õnnestus (rakendama treeningpäeviku täitmise nõuet või koguma infot muul viisil) 
 • olema õpilastele toeks, innustama neid treeningkavasid täitma, andma tagasisidet jne. Tegema maksimaalse, et noorte treeningharjumus ei kaoks. 

Treener võiks: 

 • kasutada kaasaegseid digilahendusi treeningtegevuse korraldamiseks (video juhendamine, treeningtarkvara kasutamine – nt Sportlyzer) 
 • kaasata ka lapsevanemaid ja kasutama nende tuge, et lapsed liikumas hoida 
 • jagada oma kogemusi treeningtegevuse korraldamisel läbi sotsiaalmeedia, klubi kodulehe jne.  
 • lisaks uutes tingimustes treeningtööle palume jätkuvalt oma sportlastele  meenutada, et tegemist on tõsise olukorraga. Kõik rakendatud meetmed on kasutusele võetud selleks, et kaitsta inimesi! Olles hoolas on võimalik nakatumist vältida. Iga inimene vastutab lisaks iseendale, ka oma lähedaste ees. Jäädes ise haigeks on suur tõenäosus, et ka keegi sinu lähikondlastest jääb haigeks. Seda ei soovi ju keegi.

MEELETULETUSEKS!

Viiruse leviku tõkestamiseks ja ise haigestumise vältimiseks tuleks:

 • vältida rahvarohkeid kohti ja grupiviisiliselt liikumist (sh trenni tehes) 
 • hoida inimestega vähemalt 2m distantsi 
 • pesta või desinfitseerida käsi päevajooksul korduvalt (sh pärast väljast tulekut)
 • köhides katta suu käsivarrega, mitte peopesaga
 • haigussümptomite ilmnemisel (köha, nohu, palavik jms) hoiduda teiste inimestega kontaktist ja teavitada sellest koheselt oma vanemaid
 • Tallinna info seoses koroonaviirusega: https://www.tallinn.ee/est/Koroona-tokestamine
 • Terviseameti info seoses koroonaviirusega: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus 

Nõuannete ja soovituste koostamisel saime abi meie kolleegidelt võimlemisliidust, aitäh Peeter Tishler!

Oleme valmis teid abistama ja nõu andma!

Olge terved ja püsige kodus!

Sirje Lippe
Peasekretär

nike
Team-Estonia_logo-r6ngasteta
utilitas-logo
Mesikäpa uus logo-1
Varska_Originaal_RGB
audilogo
tradehouse_logo_1020x300
RGB_Favorte_logo_horizontal
Rödl&Partner_Logo-black-on-white
Eesti_Rahvusringhääling_logo
eesti-kultuurikapital-logo
eesti-kultuuriministeerium
Tallinna-Kultuuri-ja-Spordiamet-logo-sinineRGB
Erasmus+ sinine loosungiga EST