Mõtteid nn Bernatski juhtumi järel

Erich Teigamägi, Eesti Kergejõustikuliidu president

Mõni nädal tagasi jõudis lõpuni ligi aasta kõrgendatud tähelepanu all olnud  „Bernatski juhtumi“ uurimine.

Eesti Olümpiakomitee (EOK) ja Eesti Antidopingu Sihtasutuse poolt loodud komisjon nentis pika ja põhjaliku uurimise järel oma lõppraportis, et kellegi süüd dopingureeglite rikkumisel ei tuvastatud. Tõendeid uurimise all olnud isikute süü tõendamiseks ega ümberlükkamiseks ei leitud. Selle põhjal otsustas EOK, et pikalt vindunud uurimist pole võimalik ega mõistlik jätkata.

Raporti kokkuvõttes esitati hulga tõdemusi ja järeldusi. Komisjon viitab Eesti Vabariigi seaduste puudulikkusele võitluses  dopinguga.. Loodetavasti saab keelatud ainete ja meetodite vastane võitlus lähitulevikus uue seadusandluse näol tuge juurde.

Mõned asjad jäävad komisjoni töö ja järeldustega seoses kahjuks kripeldama. Esiteks tõsiasi, et kogu protsessi läbiv retoorika eksis elementaarsete õigusriigi põhimõtete vastu – ei ole õige nõuda süütuse tõestamist, kui tegelikult tuleb tõestada süüd. Samuti ei tohi kedagi ilma reaalsete tõenditeta süüdi mõista – ei otseselt ega kaudselt.

Komisjoni raportit analüüsides  ja seal kirjeldatut spordi lähiajalooga kõrvutades tekkis korduvalt küsimus, kas komisjonile nime andnud peaisiku tunnistused on ajaliselt ja isikuliselt korrektsed – aja möödumine ja muud asjaolud võivad lüüa mälestustele oma pitseri. Afääri uurimisraport ei andnud täit kindlust, et infot oleks analüüsitud selle nurga alt, kui suur osa väidetest on  tõde ja milline osa võib olla ajas unustatud või teisiti tõlgendatud.

Teiseks, komisjoni töö kokkuvõtet oodates oli lootus, et raport annab kasvõi osalise vastuse küsimusele, kuidas mõne järgmise sarnase juhtumi puhul, kui uurimine puudutab erinevaid inimesi ja erinevaid olukordi, võimalik, et ka erinevaid süüdimõistvaid või süütuks nimetavaid otsuseid, oskab Eesti spordi juhtimise masinavärk kaitsta nende inimeste au ja mainet, kelle suhtes süüdistused ei leia tõendamist, aga kelle nimed on hoolimatu käitumise tõttu avalikkuses kõlanud ja seetõttu määritud.

Alaliidu juhina, kes on pidanud kokku puutuma mitme dopingujuhtumiga, meenub peamine informatsiooni jagamise reegel tõestatud positiivse dopinguproovi puhul – enne süüdi mõistmist ja karistuse välja kuulutamist tohib juhtumit puudutavaid andmeid avaldada üksnes süüdistatava enda loal, mitte kellegi suval. Süü tõestamise järel käsitletakse juhtumit täie karmusega ja see igal juhul avalikustatakse – kuid veelkord tuleb rõhutada, et selleks peab dopingusüü olema tõendatud. Meenutame, et nn Bernatski juhtumis ei avastatud positiivseid dopinguproove ega leitud muid ammendavaid tõendeid dopingureeglite rikkumise kohta.

Antud juhtumist, mille tagajärjed võivad  Eesti spordielu mõjutada veel kaua, on paljudel õppida. Aeg näitab, kas õppust ka võetakse või soovitakse võtta.

 

(Erich Teigamägi foto: ekraanitõmmis ERR)

nike
Team-Estonia_logo-r6ngasteta
utilitas-logo
Mesikäpa uus logo-1
Varska_Originaal_RGB
audilogo
tradehouse_logo_1020x300
RGB_Favorte_logo_horizontal
Rödl&Partner_Logo-black-on-white
Eesti_Rahvusringhääling_logo
eesti-kultuurikapital-logo
eesti-kultuuriministeerium
Tallinna-Kultuuri-ja-Spordiamet-logo-sinineRGB
Erasmus+ sinine loosungiga EST