Margit Randaru kokkuvõte IAAFi I taseme lektorite koolitusest Moskvas