Maailma Antidopinguagentuuri pöördumine sportlastele Covid-19 pandeemiaga

Seoses Covid-19 pandeemiaga tegi Maailma Antidopinguagentuur (WADA) pöördumise sportlastele, milles käsitleti Covid-19 viirusega tekkinud küsimusi. Koostöös WADA sportlaskomiteega koostati nn „korduma kippuvate küsimuste“ dokument Q&A.

Q&A (Questions and Answers) näol on tegemist täiendava infoga lisaks eile rahvuslikele antidopingorganisatsioonidele läkitatud juhistele.

WADA president Witold Banka sõnul on antidopingu valdkonnas hetkel esikohal eelkõige tervis, turvalisus ja sotsiaalne vastutus. Jätkates võitlust Covid-19 viirusega keskendutakse just sportlaste ning puhta spordi säilimise eest vastutavate inimeste tervisele. “WADA teab kui raskes situatsioonis me kõik oleme ja see mõjutab tohutult sportlaste treenimis- ja võistlemisvõimalusi, kuna ülemaailmselt rakendatakse karme ja piiravaid meetmeid.” 

WADA sportlaskomitee esimees Ben Sandford kommenteeris, et rasketel aegadel peavad kõik panustama, tagamaks nii enda kui teiste turvalisuse. “Oleme sportlased, ent ennekõike inimesed. On tähtis, et kuulaksime oma riigijuhte ja järgiksime riiklikult kehtestatud nõudeid, et takistada viiruse levikut ja suuremat mõju ühiskonnale. Q&A dokumendist leiavad sportlased vastused paljudele murettekitavatele küsimustele, mida meilt on uuritud. Samas on sportlastel tähtis teada, et testimine jätkub ning on vajalik, et suudaksime toimivat süsteemi säilitada nii suures mahus kui võimalik. WADA jätkab vajalike lünkade täitmist ning probleemkohtade välja selgitamist ning nõustab antidopinguorganisatsioone nende tegevuses niipalju kui võimalik.”

Q&A dokument annab vastused järgmistele küsimustele:

– dopingutestimise jätkamine

– riskide ennetamine ja viiruse leviku takistamine

– sportlaste asukohateabe edastamine

– TUE ehk raviotstarbeline erand ja sellega seonduvad küsimused

– dopinguvastaste organisatsioonide töö ja tegevuse säilitamine

– testijatega seotud enamlevinud küsimused

Maailma Antidopinguagentuuri (WADA) pöördumine:

Head sportlased!

SARS-CoV-2 (Covid-19) levik mõjutanud suuresti tervise- ja sotsiaalvaldkondi, pannes riike rakendama koheseid ja võimalikult efektiivseid erimeetmeid – eesmärgiks peatada viiruse levik ning pehmendamaks selle mõjusid ühiskonnale. Maailma Antidopinguagentuur (WADA) ja globaalne dopinguvastane kogukond on seadnud esikohale rahvatervise, turvalisuse ja sotsiaalse vastutuse, reguleerides oma igapäevategevust vähendades erinevaid dopingualaseid programme ja tegevusi, sh testimist ja koolitusi. Teadvustame, et selliste väga vajalike tegevuste piiramine mõjutab omakorda sportlasi ja teame, et olukord on raske just sportlaste jaoks, kes on teadmatuses tuleviku osas ja kelle tegevused ning treeningud on pausile pandud või miinimumini viidud tänu rangetele erimeetmetele. Lisaks on tühistatud paljud reisimis- ning võistlemisvõimalused.

Alljärgnevad küsimused ja vastused annavad ettekujutuse ja vastavad spetsiifilisematele küsimustele, mis sportlastel seoses antidopingualase tegevusega praeguses olukorras tekkida võivad. Kui vajate rohkem informatsiooni, palume pöörduda kas oma spordialaliidu või otse oma riigi antidopinguorganisatsiooni poole. Olukord on alles arenemisjärgus ja on oluline teada, et nii WADA kui dopinguvastane kogukond jätkab võitlemist ootamatustega mis puudutavad tervist ja puhast sporti.

1. Kas mind võib testida, olenemata piirangutest, mis puudutavad teiste inimestega kokku puutumist ja sotsiaalset suhtlemist? – Jah, kui riigis ei ole kehtestatud üleüldist liikumispiirangut kohalike ametivõimude poolt, võib endiselt sportlasi testida igal pool ja igal ajal.

2. Kui mind testitakse, siis kuidas on nakatumisrisk miinimumini viidud? – Juhul kui testimine jätkub, rakendavad riiklikud antidopinguorganisatsioonid proovide võtmisel täiendavaid turvalisusmeetmeid, võttes arvesse nii kohaliku terviseameti kui WADA soovitusi ja juhendeid. Rohkem infot leiab WADA Covid-19 juhendist.

3. Milliseid meetmeid riiklikud antidopinguagentuurid testimisel kasutusele võtavad? – Esiteks, läbi viiakse ainult kõige olulisemaid testimisi. Proove võttes peavad testijad pidevalt käsi pesema ja desinfitseerima ning kasutama iga kord uusi kummikindaid. Nii sportlane kui testija ja muu meditsiiniline personal peavad niikaua kui võimalik hoidma minimaalset soovituslikku sotsiaalset distantsi (2 meetrit). 

4. Mida peaksin tegema, kui kahtlustan, et olen nakatunud Covid-19 viirusesse? – Esikohale tuleb seada nii enda kui teiste ohutus. Esimeseks märksõnaks on isoleeritus (kodus püsimine ja füüsiliste lähikontaktide miinimumini viimine), teiseks pidev käte pesemine ja desinfitseerimine pluss kõik muud abinõud, mis on soovitatud tervishoiuorganisatsioonide poolt. Lisaks tuleb võimalikust nakatumisest kindlasti teatada oma kohalikku tervishoiutöötajat, saamaks vajalikku nõu ja abi. Antidopingu kontekstis peab nakatumisest informeerima riiklikku antidopinguagentuuri, vältimaks asukohateabe vääredastamist või edastamata jätmist ja vältimaks dopingukontrolli personali võimalikku nakatumist. 

5. Kas mul on endiselt vaja TUE taotleda, kui tegu on raviotstarbelise erandiga? – Jah, olenemata Covid-19 levikust ja erimeetmetest ei ole selles osas midagi muutunud. Niikaua kui tegutsed sportlasena, vastutad sina oma kehtiva TUE eest. Juhul kui sul on TUE taotlemisega raskusi (nt. liikumispiirang või on võimatu arstilt vajalikke dokumente kätte saada), siis tuleb kogu kirjavahetus arsti või teiste seotud isikutega alles jätta (dokumentatsioon säilitada, tõendamiseks) ning sellest kõigest teavitada kohalikku antidopinguagentuuri.

6. Kui sportlasi ei testita regulaarselt, siis kuidas tagab WADA puhta spordi toimimise edaspidi kui Covid-19 olukord on laabunud? – WADA jälgib väga täpselt, kus ja millised testimismahud on vähenenud ning kui olukord laabub, on võimalik, et rakendatakse neil puhkudel täiendavat testimist ja testimise osakaalu omakorda suurendatakse.

7. Kas ma pean endiselt asukohainfot edastama? – Jah, kui sinu kohalik antidopinguagentuur ei ole sulle vastupidist infot edastanud, siis peab asukohainfot edastama samamoodi kui varemgi.

8. Kui olen karantiinis, isolatsioonis või tunnen muret, et testijad ei kasuta piisavalt ettevaatusabinõusid viiruse leviku edasikandumise suhtes, kas tohin testimisest keelduda? – Ei, kui just ei ole riiklikku üleüldist liikumispiirangut kehtestatud, millest kõik peavad kinni pidama. Testimine jätkub samamoodi kui varem ja ühtegi mõjuvat põhjust keeldumiseks ei ole. Testimisest keeldumisele või testiprotsessis mitte osalemisele/selle pooleli jätmisel/proovide rikkumisele järgneb antidopingualase tegevuse mõistes tavaprotsess – seda võetakse arvesse kui antidopingureeglite rikkumist.

9. Kui testimismahud on praegu vähenenud, kuidas saan kindel olla et tavalise olukorra taastudes on puhas sport säilinud ja ma saan võistelda dopinguvabas keskkonnas? – Rahvatervise seadmine esikohale mõjutab loomulikult ka antidopingualast tegevust. Sportlastel on tähtis meeles pidada, et nii hetkel kui varem võetud proove säilitatakse vastavalt nõuetele ning analüüsitakse ka hiljem koos sportlase bioloogilise passiga. Hiljemgi võib selline kooslus või dopinguproov näidata keelatud aine tarvitamist praegusel perioodil. Kuigi testimismahte on vähendatud, saab sportlane näidata eeskuju ja panustada antidopingualase teabe levitamisele ja säilimisele, hoides end kursis uuema infoga nii WADAlt kui mujalt ja jagades seda teistega. Lisaks saab sportlane end harida WADA antidopingualastel veebikoolitustel, kasutades e-õppe platvormi AdEL.

Lisainfo:
Kerstin Kotkas
Koolitus- ja kommunikatsioonijuht
Eesti Antidoping SA
+372 56 64 65 60
kerstin.kotkas@antidoping.ee

nike
Team-Estonia_logo-r6ngasteta
utilitas-logo
Mesikäpa uus logo-1
Varska_Originaal_RGB
audilogo
tradehouse_logo_1020x300
RGB_Favorte_logo_horizontal
Rödl&Partner_Logo-black-on-white
Eesti_Rahvusringhääling_logo
eesti-kultuurikapital-logo
eesti-kultuuriministeerium
Tallinna-Kultuuri-ja-Spordiamet-logo-sinineRGB
Erasmus+ sinine loosungiga EST