Lahkus Albert Vaino

ALBERT VAINO

23.02.1931 – 18.01.2019

 

Igaveseks lahkus meie hulgast mitmekordne Eesti meistrivõistluste medaliomanik ja tunnustatud kergejõustikukohtunik Albert Vaino. Albert Vaino alustas sportimist 1946 aastal Tartus Valter Kalami ja Heldur Tüütsi juhendamisel. Tema lemmikalaks oli käimine, milles võitis mitu medalit Eesti meistrivõistlustelt, viies isikliku rekordi 20 km käimises 1:47.26,2-ni. Sportimise kõrval hakkas Albert Vaino pidama ka kergejõustikukohtuniku ametit ja saavutas sellel alal laia tunnustuse. Tal tuli täita peakohtuniku ülesandeid paljudel üleliidulistel ja rahvusvahelistel võistlustel nii Eestis, kui tollase Nõukogude Liidu teistes linnades. Üleliidulise kategooria kergejõustikukohtunikuks sai Albert Vaino 1964. aastal. 1980. aastal lisandus sellele veel NSV Liidu aukohtuniku tiitel. Albert Vaino jõudis kuuluda mitme spordiseltsi ja ühingu ridadesse, oli 1951-1957.a. Spartaki Tartu organisatsiooni juht. 1969. aastal valiti ta Kalevi auliikmeks. Albert Vaino oli üle 20 aasta Eesti kergejõustiku kohtunikekogu juhatuse liige,  tegeles ajamõõtjate ja käimiskohtunike koolitamisega ja oli kergejõustikukohtunike seltsielu agar edendaja.