Konkurss Audentese Spordigümnaasiumisse

Eesti Kergejõustikuliit võtab kuni 26. veebruarini vastu kandideerimisavalduse Audentese Spordigümnaasiumisse.

Audentese Spordigümnaasium on kool, mis tagab õppursportlaste mitmekülgse ja tervikliku arengu ning loob soodsad eeldused haridustee jätkamiseks.

Loe rohkem Audentese Spordigümnaasiumi võimaluste kohta Audentese kodulehelt

Sisseastumispäev Tallinnas on märtsi koolivaheajal 18.03.2014 kell 11.00

Esmalt kogunetakse aulasse, kus toimub lühike Audentese Spordigümnaasiumi tutvustus ja seejärel siirdutakse sooritama võõrkeele testi ning toimub ka vestlus kooliõpetaja ja oma eriala treeneriga.

Sisseastumispäeval tuleb kaasa võtta:

1. Isikut tõendav dokument

2. Jooksva hinnetelehe koopia koopia viimasest tunnistusest

3. Kirjutusvahend võõrkeeletesti sooritamiseks

Audentese Spordigümnaasiumi 2014/2015 õppeaasta sisseastumise ajakava leiab siit

NB! Sellel kevadel toimub vaid üks sisseastumisvoor märtsis. Erandid saavad olla vaid üksikud sportlased, kellega eraldi lepitakse vestluste ja testide tegemiseks sobiv aeg kokku enne märtsis toimuvat sisseastumisvooru.

Kandideerimisavalduse ankeet

Täiendav info:
marko@ekjl.ee
59105056