Kogunes EKJLi juhatus

27. novembril kogunes korralisele koosolekule Eesti Kergejõustikuliidu juhatus.

Olulisemate teemadena andis peasekretär Sirje Lippe ülevaate EKJLi 10 kuu majandustulemustest ja saavutusspordi juht Kristel Berendsen esitas juhatusele kinnitamiseks 2019. aasta meistrivõistluste osavõtunormid.

Kiideti heaks EKJLi sügisvolikogu päevakorra projekt, anti ülevaade EKJLi arengukavast aastani 2026 ning juhatus kinnitas Eesti rekordid.