Kergejõustiku saavutusspordi koordineerimist jätkab alaliidu peasekretär

Eesti Kergejõustikuliidu juhatus volitas kolmapäeval toimunud korralisel koosolekul alaliidu peasekretäri Sirje Lippet koordineerima saavutusspordi valdkonda koostöös sekretariaadi ja alarühmade vastutavate treeneritega kuni järgmise olümpiatsükli tegevuskava väljatöötamiseni.

Alarühmade vastutavad treenerid on Valter Espe (kiirjooks), Tõnu Kaukis (mitmevõistlus), Ants Kiisa (heitealad), Toomas Klaup (hüppealad) ja Toomas Tarm (kestvusalad).

Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi vahendas juhatuse seisukohta, et selline lahendus on alaliidu seisukohast praegu kõige sobivam. „Viimased kuud on olnud meie alaliidu jaoks pingeline ja väga töine ajajärk, ent sekretariaat on juhatuse hinnangul tulnud saavutusspordialaste organisatoorsete ülesannete lahendamise ja administreerimisega hästi toime. Kõik vajalikud tööülesanded on täidetud, koondiste lähetused on toimunud plaanikohaselt ning käib aktiivne töö järelkasvu- ja rahvusvaheliste projektidega. Jätkame saavutusspordialase töö jätkuva arendamise ning organisatoorse töö tsentraliseerimisega järgmisteks olümpiatsükliteks,“ rääkis Teigamägi.

Teigamägi lisas, et uute põhjapanevate otsuste vastuvõtmiseks on alaliidul vaja ära oodata ka lähiajal Audentese spordikoolis kergejõustikuvaldkonnas läbiviidavate muudatuste sisu. „Need muudatused võivad tõenäoliselt mõjutada alaliidu struktuuri ja tegevusi saavutusspordi valdkonnas,“ lausus ta.

Järgmise olümpiatsükli tegevuskava pannakse paika käesoleva aasta sügiseks.

Lisainfo:

Sirje Lippe
Tel: 50 62 390
E-post:sirje@ekjl.ee

Erich Teigamägi
Tel: 50 52 514
E-post: erich@ekjl.ee