Kandideerimine treenerite koolitusprogrammi: “Motiveeriv treener”

Eesti Olümpiakomitee ning Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus kuulutavad välja kandidaatide esitamise treenerite uude koolitusprogrammi „Motiveeriv treener“.

Eesti Olümpiakomitee ning Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus kuulutavad välja kandidaatide esitamise treenerite uude koolitusprogrammi „Motiveeriv treener“.

„Motiveeriv treener“ keskendub oskustele, mis on treeneri jaoks olnud alati võtmetähtsusega ning eriolukorras muutunud eriti aktuaalseks: treenitavate motivatsiooni loomine ja säilitamine, motiveeriv eesmärgistamine ning arendav tagasiside ja refleksiooni toetamine. Lisaks sisaldub koolitusprogrammis moodul täiskasvanute koolitamise põhimõtetest virtuaalkeskkonnas. 

Koolitusprogrammi valitakse kõigi spordialade peale kokku 12 Eesti treenerit, kellel avaneb võimalus kursusel tasuta osaleda. Osalemisega võtab iga treener kohustuse viia koolituste põhjal edaspidi läbi vähemalt 3 online-koolitust erinevate spordialade treeneritele, oma koolituse väljatöötamiseks tehakse ettevalmistusi ka koolitusprogrammis (koolitused viivad läbi koolitusel osalenud treenerid, koolituste tehnilise korralduspoolega aitab Spordikoolituse ja –Teabe SA). 

Pakume:

 • Unikaalset koolitusprogrammi, mis on loodud treenerite aktuaalsetest vajadustest lähtuvalt
 • Võimalust koolitada end Eesti tippkoolitajate juhendamisel
 • Võimalikult individuaalset lähenemist, sealhulgas tagasisidet koolituse raames välja töötatavale oma koolituskavale
 • Võimalust luua uusi koostöökontakte koolitusel osalevate teiste alade treeneritega
 • Võimalust saada uut laadi koolitajakogemust
 • Kokku 20 koolitustundi, mida on võimalik arvestada treenerikutse täiendkoolitusena
 • Tasuta osalemist 

Koolitusprogrammi viivad läbi Kristel Jalak (täiskasvanute koolitaja EKR kutsetase 8, Aasta Koolitaja 2019) ja Mari-Liis Järg (täiskasvanute koolitaja EKR kutsetase 7). 

Kursuse tutvustus

Kursuse eesmärk on arendada osalejate täiskasvanute koolitamise oskusi, nende oskuste rakendamist virtuaalkoolitustel ning motivatsiooni- ja tagasiside teemaliste koolituste läbiviimisel.

Kursuse tulemusena osaleja teab:

 • Millised on täiskasvanud õppija eripärad ja täiskasvanuõppe printsiibid
 • Kuidas toimub õppimine ja kuidas koolitaja saab oma tegevusega soodustada teadmise loomist
 • Millised on teadmiste loomist soodustavad koolitusmeetodite klastrid ja kuidas neid rakendada virtuaalkeskkonnas
 • Kuidas üles ehitada koolitusprogrammi nii, et see oleks motiveeriv, kaasav ning teadmisi ja oskusi kinnistav
 • Kuidas õpetada sporditreeneritele motiveerimise ja tagasisidestamise põhimõtteid ja tehnikaid.
 • Kursuse lõpuks valmivad osalejatel koheselt rakendatavad koolitusprogrammis motiveerimise ja tagasisidestamise teemade koolitamiseks virtuaalkeskkonnas.

Moodulid

I moodul. Täiskasvanute koolitamise põhimõtted virtuaalkeskkonnas (21. mai kl 9.00-12.15)

 • Sissejuhatus, mooduli tutvustus
 • Täiskasvanukoolituse põhiprintsiibid
 • Teadmiste tekkimise neurofüsioloogilised alused
 • Õppimist soodustavate koolitusmeetodite 6 gruppi
 • Põhiprintsiipide rakendamine e-õppes. Enamlevinud vead ja ohukohad
 • Õppimist võimaldavate koolitusprogrammide koostamine 4C mudeli abil

II moodul. Motivatsiooni loomine ja säilitamine. Motiveeriv eesmärgistamine (25. mai kl 9.00-12.15)

 • Sissejuhatus, mooduli tutvustus
 • Motivatsiooni olemus. Motiveerivad ja demotiveerivad faktorid, motivatsioonifaktorite paljusus
 • Motiveeriv eesmärgistmine GROW coachingumudeli näitel
 • Treenitavate teadlikkuse ja vastutuse võtmise toetamine eesmärgistamisel
 • Aktiivse kuulamise tehnikad, nende rakendamine motiveerimisel ja eesmärgistamisel

III moodul. Arendav tagasiside ja refleksiooni toetamine (29. mai kl 9.00-12.15)

 • Sissejuhatus, mooduli tutvustus
 • Tagasiside olemus ja liigid
 • Erineva tagasiside funktsioonid treeningul. Grupiviisiline vs. individuaalne tagasiside
 • Arendava tagasiside tunnused
 • Tagasiside ja reflektsiooni etapid arendustsüklis. Tagasisidesõnumi koostamine
 • Vastupanu tagasisidele, selle märgid ja põhjused
 • Vastupanu ületamine aktiivse kuulamise tehnikate abil

Individuaalne kodutöö

 • III ja IV mooduli vahelisel perioodil koostavad kursusel osalejad ise koolitusprogrammid, mida nad hakkavad edaspidi läbi viima ning valmistuvad mingi oma programmi alaosa demonstreerimiseks kursusel.

IV moodul. Osalejate koostatud koolitusprogrammide tagasiside ja refleksioon (11. juuni kl 9.00-12.15)

 • Koolitusprogrammide esitlus, tagasiside ja reflekteeriv arutelu
 • Koolitusprogrammidest näidislõikude läbi viimine
 • Kursuse kokkuvõtted ja lõpetamine

Meetodid

Koolitusmoodulid viiakse läbi virtuaalkoolitusena Zoom keskkonnas eesti keeles, kahe koolitaja üheaegsel juhendamisel.

Õppehommikud on intensiivsed. Koolitajad tutvustavad teooriaid ja meetodeid interaktiivsete lühiloengutega; enamuse ajast tegutsevad osalejad, nii gruppides kui individuaalselt, lahendades erinevaid ülesandeid ja osaledes rollimängudes ning aruteludes.

Iga osaleja saab eelnevalt e-kirja koolituse kutsega ning osalemiseks vajalike tehniliste tingimuste loeteluga; samuti elektroonse õpimapi tööks vajalike töölehtede ja teooriakonspektiga.

Kandideerimine

Kandideerimiseks on vajalik:

 • EKR kehtiva treenerikutse olemasolu, vähemalt tase 5
 • Treenerite eetikakoodeksi, maailma dopinguvastase koodeksi ja ausa mängu reeglite järgimine
 • Huvi enese arendamise vastu
 • Osalemine „Motiveeriva treeneri“ koolitusprogrammis täismahus 21. mail, 25. mail, 29. mail ja 11. juunil kell 9.00-12.15
 • Kursuse raames kodutöö tegemine ja esitamine
 • Valmisolek viia läbitud materjali põhjal läbi vähemalt 3 online-koolitust erinevate alade treeneritele 

Kandideerimiseks palume treeneril saata: treeneri nimi, spordiorganisatsioon, spordiala, EKR tase, lühike motivatsioonikiri põhjendamaks soovi programmis osaleda koos kinnitusega, et on võimalik osaleda programmis täismahus ning viia pärast ise läbi vähemalt kolm online-koolitust.

Ootame kandideerimisavaldusi kolmapäeva, 13. mai keskpäeval kl 12.00-ks aadressile liisa@spordiinfo.ee

Eesti Olümpiakomitee ning Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus

nike
Team-Estonia_logo-r6ngasteta
utilitas-logo
Mesikäpa uus logo-1
Varska_Originaal_RGB
audilogo
tradehouse_logo_1020x300
RGB_Favorte_logo_horizontal
Rödl&Partner_Logo-black-on-white
Eesti_Rahvusringhääling_logo
eesti-kultuurikapital-logo
eesti-kultuuriministeerium
Tallinna-Kultuuri-ja-Spordiamet-logo-sinineRGB
Erasmus+ sinine loosungiga EST