Fred Kudu stipendium

1.oktoobril avanes Tartu Ülikooli Sihtasutuse konkurss treener Fred Kudu  stipendiumile.

K-klubi, Eesti Kergejõustikuliidu ja korporatsiooni Fraternitas Liviensis poolt võrdsetes osades rahastatava Fred Kudu nimelise stipendiumi eesmärgiks on anda õppetöös ja kergejõustiku edendamises väljapaistvaid tulemusi omavale Tartu Ülikooli Kehakultuuriteaduskonna üliõpilasele võimalus täielikumaks pühendumiseks enda erialasele täiendamisele.

Stipendiumifondi suurus on 960 eurot.

Fred Kudu stipendiumi saavad taotleda kehakultuuriteaduskonna kõikide õppetasemete edukad üliõpilased.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb üliõpilasel esitada TÜ Sihtasutusele elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, õppejõu soovitust).

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppeedukust ning tema panust kergejõustiku edendamisse sportlasena, treeningrühmade juhendajana, võistluste ja muude spordiürituste korraldajana, spordikohtunikuna, Eesti koondvõistkonda toetava teadusgrupi liikmena jms.

Taotluse esitamise tähtaeg on 1. november 2015

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)