Esimene online-kovisioon treeneritele

Esmaspäeval, 27. aprillil toimus esimene kergejõustikutreenerite online-kovisioon, kus osales 13 treenerit üle Eesti.

Kovisiooni viis läbi juhtimistreener ja psühholoog Tiit Kõnnussaar. Videosilla vahedusel tehtud koolitusel selgus, et kuigi treeneritöö on muutunud, saab sportlasi edukalt juhendada ka kaugjuhtimise teel. Paljud treenerid tõid välja, et eriolukorra tõttu on suurenenud nende IT-alased teadmised ning võimekus. Suurima murekohana toodi välja, et treenerid ootaksid sportlastelt rohkem tagasisidet.

Palju tähelepanu pöörati otsekontakti olulisusele nii sportlase kui ka nooremate laste puhul nende vanematega. Lisaks mängib treeningutel suurt rolli grupivaim, mille puudumine võib kaasa tuua motivatsioonilanguse. Samas tõid treenerid välja, et iseseisev treenimine kasvatab sportlast vaimselt tugevamaks ning õpetab järjepidevuse ja kohanemisvõime olulisust.