ERGO kutsub kandideerima noorte sportlaste stipendiumile

ERGO Insurance SE (edaspidi – ERGO) toetab tublide Eestimaa inimeste tervislikke eluviise ja annab oma panuse noorte spordiharrastuse toetuseks. 2020. aastal annab ERGO välja noorte sportlaste (vanuses 18 kuni 25 aastat) stipendiumi, et toetada sportlaskarjääri jätkamist iseseisva elu alustamise hetkel.

1. Stipendiumi eesmärk on toetada lootustandvate noorte sportlaste ettevalmistust ja osalemist rahvusvahelistel võistlustel. Stipendium on sihtotstarbeline ja mõeldud treening- ning võistluskulude või spordivahendite soetamise katteks.

2. Stipendiaatide valikul jälgib ERGO üldisi sponsorluse põhimõtteid. ERGO ei toeta:

  • inimestele, loomadele või keskkonnale kahju põhjustavate spordialadega tegelevaid sportlasi (näiteks: motosport);
  • sportlasi, kes on seotud või keda võidakse seostada poliitilise partei või poliitilise kandidaadi valimiskampaaniaga või poliitilise ametniku toetamisega;
  • hasartmängudega tegelejaid.

3. Stipendiumit võib taotleda sportlane või sportlase jaoks sportlase nõusolekul ka treener, juhendaja, kool, spordiklubi või spordialaliit.

4. Stipendiumit antakse 18- kuni 25-aastastele (k.a) sportlastele.

5. Stipendiumi taotlemiseks peab esitama:

  • Kuni 3 minutit pika videotutvustuse, kus sportlane ütleb oma nime ja vanuse, tutvustab mis alaga ta tegeleb, nimetab oma suuremad kordaminekud, seletab lahti oma eesmärgi, räägib, kui suurt stipendiumi ta vajab ning milleks ta kasutaks ERGO stipendiumit (näiteks: võistlusel osalemine, spordivahendi soetamine, asjassepuutuvas programmis osalemine või sportlastee kirjeldus). Võimalusel lisada videosse ka lõik oma treeningpaigast, treeningust enesest ja/või võistlusolukorrast.
  • Kirjaliku avalduse koos isikuandmetega. 
  • Foto.
  • Nimekirja senistest ja olemasolevatest toetajatest.
  • Eelarve, kus märgitud ka ERGO toetuse kasutus.
  • Soovituskirja treenerilt, spordiklubilt või alaliidult.
  • Andmed oma pangakonto kohta.

 6. Stipendiumi saamise eelduseks on sportlase nõusolek oma nime ja loo avalikustamiseks ERGO valitud kommunikatsioonikanalites, näiteks: ERGO siseveeb, ERGO veebilehekülg www.ergo.ee, ERGO sotsiaalmeedia (Facebooki ja Instagrami leheküljed), ERGO reklaamikampaania materjalid, ERGO poolt koostatud pressiteated.

7. Stipendiumi saaja jagab stipendiumi saamise järel aasta jooksul ERGOga oma sportlaskarjääri arengut. Lisaks võib ERGO vajadusel paluda lühikesi videolugusid stipendiumi kasutamisest, intervjuusid ning fotomaterjale.
 
8. Kõik stipendiumi taotlemisega seotud dokumendid tuleb saata e-posti aadressile: sportlane@ergo.ee.

9. Taotluste esitamise tähtaeg: 9. oktoober 2020

10. Stipendiumifondi maht on 25 000 eurot (brutos). Stipendium kantakse ühekordse maksena taotluses märgitud pangakontole.

11. Stipendium võidakse määrata ja jagada mitme noore sportlase vahel.

12. Lõpliku otsuse stipendiumi määramise kohta teeb ERGO poolt kokku kutsutud hindamiskomisjon.

13. ERGO-l on õigus nõuda stipendiumi saajalt dokumente stipendiumi sihtotstarbekohase kasutamise kohta. Näiteks kui stipendium on antud võistluse osalustasu makseks, on stipendiumi kasutamise tõestuseks osalustasu maksmist tõendav dokument.

15. Kui sportlase osas saab teatavaks ebaväärikas käitumine, mis on vastuolus Euroopa spordieetika koodeksiga, sh dopinguainete kasutamine, ühe aasta jooksul alates stipendiumi välja maksmisest, on ERGO-l õigus stipendium tagasi nõuda.

16. Stipendiumi saajad kuulutatakse välja 30. oktoobril 2020. Stipendiumi saajate nimed avalikustatakse www.ergo.ee veebilehel ja nendega võetakse isiklikult ühendust.

Kergejõustilastest on varasemalt ERGO noorsportlase stipendiumi pävinud Anna Maria Orel, Kreete Verlin, Egert Jõesaar, Robin Nool, Kristjan Rosenberg, Eerik Haamer, Janek Õiglane ja Johannes Erm.

nike
Team-Estonia_logo-r6ngasteta
utilitas-logo
Mesikäpa uus logo-1
Varska_Originaal_RGB
audilogo
tradehouse_logo_1020x300
RGB_Favorte_logo_horizontal
Rödl&Partner_Logo-black-on-white
Eesti_Rahvusringhääling_logo
eesti-kultuurikapital-logo
eesti-kultuuriministeerium
Tallinna-Kultuuri-ja-Spordiamet-logo-sinineRGB
Erasmus+ sinine loosungiga EST