EOK stipendiumikonkurss

Eesti Olümpiakomitee kuulutab välja stipendiumikonkursi tippsportlastele kõrg- või kutse­hariduse omandamiseks 2013/2014. õppeaasta kevadsemestriks.

Avalikul stipendiumikonkursil osalev isik peab vastama järgmistele tingimustele:

  • on tegevsportlane, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul või
  • on tippspordist loobunud isik, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul.
  • järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noorematele.
  • on tippspordist loobunud isik, kes töötab spordis treenerina või korraldaval ametikohal vähemalt viimased 2 aastat.

Stipendium eraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga sportlaste õppemaksu tasumiseks kõrg- või kutsehariduse tasulises õppes: avalik-õiguslikus ülikoolis, eraülikoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel, riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis, erarakenduskõrgkoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel, riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses, Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või  munitsipaalkutseõppeasutuses või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes.

Stipendiumi suurus on kuni 1 000 eurot.

Avaldused konkursil osalemiseks saata Eesti Olümpiakomiteele hiljemalt 25. veebruariks 2014. a digiallkirjastatult e-postile:  jaanika@eok.ee või aadressil: Pirita tee 12, 10127 Tallinn.

Avalduses tuleb ära märkida:
Isikuandmed, kontaktandmed, spordiala ja tulemused, kutse- või kõrgkool ja õpitav eriala ning õppemaksu suurus semestris.

Lisaks avaldusele tuleb esitada tõend kõrgkoolis õppimise kohta.