EOK ja HTM haridusstipendiumi avalduste esitamise tähtaeg on täna

Eesti Olümpiakomitee ja Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad välja stipendiumikonkursi tippsportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks 2016/2017. õppeaasta sügissemestriks. 

Avalikul stipendiumikonkursil osalev isik peab vastama järgmistele tingimustele:

  –  on tegevsportlane, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul või

  –  on tippspordist loobunud isik, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul;

  –  järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noorematele;

–    ei ole rikkunud dopinguvastaseid reegleid.


Stipendium eraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga sportlaste õppemaksu tasumiseks kõrg- või kutsehariduse
 tasulises õppes:

  –  avalik-õiguslikus ülikoolis,

  –  eraülikoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel,

  –  riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis,

  –  erarakenduskõrgkoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel,

  –  riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses,

  –  Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või  munitsipaalkutseõppeasutuses

  –  või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes.

 

Stipendiumi suurus on kuni 1 000 eurot.

Avaldused konkursil osalemiseks saata Eesti Olümpiakomiteele hiljemalt  12. septembriks  digiallkirjastatult e-postile: natalja@eok.ee 

 

Avalduses tuleb ära märkida:

Isikuandmed, kontaktandmed, spordiala ja tulemused, kutse- või kõrgkool ja õpitav eriala ning õppemaksu suurus semestris.

NB! Lisaks avaldusele tuleb esitada käesoleval semestril väljastatud tõend kõrgkoolis õppimise kohta.

 

Lisainfo:

Natalja Inno
Büroojuht
+372 5556 6404
Eesti Olümpiakomitee
Pärnu mnt 102c, 11312 Tallinn
www.eok.ee

nike
Team-Estonia_logo-r6ngasteta
utilitas-logo
Mesikäpa uus logo-1
Varska_Originaal_RGB
audilogo
tradehouse_logo_1020x300
RGB_Favorte_logo_horizontal
Rödl&Partner_Logo-black-on-white
Eesti_Rahvusringhääling_logo
eesti-kultuurikapital-logo
eesti-kultuuriministeerium
Tallinna-Kultuuri-ja-Spordiamet-logo-sinineRGB
Erasmus+ sinine loosungiga EST