EKJLi kevadvolikogul kinnitati majandusaasta aruanne ja 2019. aasta eelarve

17. aprillil toimus Eesti Kergejõustikuliidu kevadvolikogu, kus muu hulgas kinnitati majandusaasta aruanne ja 2019. aasta eelarve.

EKJLi president Erich Teigamägi andis lühiülevaate liidu aupresidentidest ja auliikmetest. EKJLi auliikmeks nimetati olümpiavõitja Gerd Kanter. 

Erich Teigamägi ja Gerd Kanter.

Peasekretär Sirje Lippe andis ülevaate 2018. aasta majandusaasta aruandest. Möödunud aasta oli sportlikult edukas aasta ning lõppes väikese kasumiga. Tegevusaruandest toodi välja peamine, sh 2018. aastal toimunud olulised arendustööd, riigipoolne toetus kohtunike tegevuse tasustamises. 2018. aasta eredamad sündmused olid meie sportlaste Maicel Uibo, Magnus Kirti, Eerik Haameri ja Gedly Tugi medalivõidud rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning 100×10 000m jooksu Guinnessi rekordi jooksu organiseerimine ja rekordi püstitamine.

Audiitor oma aruandes märkusi ei esitanud, majandusaasta aruanne kajastab audiitori hinnangul alaliidu seisu õigesti ja õiglaselt. Revisjonikomisjoni esimees Tarmo Rahkama andis ülevaate revisjonikomisjoni aruandest ja ettepanekutest. 2018. aasta majandusaasta aruanne ja revisjonikomisjoni aruanne kinnitati ühehäälselt.

Peasekretär Lippe tutvustas 2019. aasta eelarvet.

Anti ülevaade riigipoolsest investeeringutoetusest kergejõustiku võistlusprogrammi arendamiseks. Lisandunud on 2019.a. Tallinna linna toetused võistluste läbiviimiseks ja võistluslähetusteks, Euroopa Kergejõustikuliidu aastakonverentsi läbiviimise tulud ja kulud, riigieelarveliste toetuste laekumine läbi Eesti Olümpiakomitee. Tutvustati algavat koostööd Synlab’iga ja EOK teadusprojekti. Eelarve kinnitati ühehäälselt.

Sirje Lippe andis ülevaate majandustegevusest ja 2019. aasta eelarvest.