Eesti Olümpiakomitee kuulutab välja teadusprojektide konkursi

Eesti Olümpiakomitee (EOK) kuulutab välja teadusprojektide konkursi, millega toetatakse rakenduslike spordiuuringute läbiviimist. 

Konkursile on oodatud eelkõige rakenduslikud uuringuprojektid, mille eesmärk on kaardistada füüsilised, materiaalsed, organisatsioonilised või inimressursid Eesti spordis, samuti toetatakse projekte, mis tegelevad Eesti elanikkonna kehalise aktiivsuse kaardistamisega.

Toetus eraldatakse kuni kaks aastat kestvatele projektidele. Teadusprojektide konkursi rahaline maht on 2015. aastal 25 000 eurot, toetusmäära suurus ühe projekti kohta kuni 5000 eurot. Taotluste saajad määrab EOK moodustatud komisjon.

Taotlusi saavad esitada juriidilised isikud ja asutused. Projekti vastutaval täitjal peab olema Eesti doktorikraad või sellega võrdväärne teaduskraad, projekti põhitäitja peab olema kas doktorant või vähemalt magistrikraadi või vastava kvalifikatsiooniga. Mõlemad peavad olema avaldanud viimase nelja aasta jooksul Eesti Teadusinfosüsteemi nõuetele vastavaid teaduslikke publikatsioone. Täpsemalt loe konkursi juhendist.

Taotlused tuleb allkirjastatult esitada hiljemalt 15. oktoobril kell 16.00 EOK meiliaadressile natalja@eok.ee või EOK postiaadressile: Eesti Olümpiakomitee, Pärnu mnt 102c, 11312, Tallinn.

 

Lisainfo:

Peeter Lusmägi
EOK liikumisharrastuse juht
Mob: 511 9152
E-post: peeter@eok.ee

 

LISAD

Konkursi juhend

Taotlusvorm

Eelarve vorm