Eesti Olümpiakomitee korraldab esmakordselt spordiuuringute teadusprojektide konkursi

Eesti Olümpiakomitee (EOK) kuulutab esmakordselt oma tegevusajaloos välja teadusprojektide konkursi, millega toetatakse rakenduslike spordiuuringute läbiviimist.

EOK presidendi Neinar Seli sõnul on teadusprojektide konkurss vajalik Eesti spordiuuringute taaselustamiseks. „Viimasel kümnendil ei ole Eestis spordispetsiifilisi uuringuid sisuliselt läbi viidud. Konkursi eesmärk on seda tühimikku täita. Selge see, et tegu ei saa olla ühekordse ettevõtmisega – Eesti spordiuuringute jätkusuutlikkuse nimel hakkame seda konkurssi korraldama regulaarselt ning püüame igal aastal leida minimaalselt viis spordialast uuringuprojekti, mida EOK toetusel ellu hakatakse viima,“ rääkis Seli.

Konkursile on oodatud eelkõige rakenduslikud uuringuprojektid, mille eesmärk on kaardistada füüsilised, materiaalsed, organisatsioonilised või inimressursid Eesti spordis, samuti toetatakse projekte, mis tegelevad Eesti elanikkonna kehalise aktiivsuse kaardistamisega.

EOK eraldab toetusi kuni kaks aastat kestvatele projektidele. Teadusprojektide konkursi rahaline maht on 2013. aastal 25 000 eurot. Toetusmäära suurus ühe projekti kohta on kuni 5000 eurot. Taotluste saajad määrab EOK moodustatud komisjon.

Taotlusi saavad esitada juriidilised isikud ja asutused. Projekti vastutaval täitjal peab olema Eesti doktorikraad või sellega võrdväärne teaduskraad, projekti põhitäitja peab olema kas doktorant või vähemalt magistrikraadi või vastava kvalifikatsiooniga. Mõlemad peavad olema avaldanud viimase kolme aasta jooksul Eesti Teadusinfosüsteemi nõuetele vastavaid teaduslikke publikatsioone. Lähem info ja tingimused: www.eok.ee

Taotlused tuleb allkirjastatult esitada hiljemalt 15. oktoobril kell 16.00 EOK meiliaadressile eok@eok.ee või EOK postiaadressile: Eesti Olümpiakomitee, Pirita tee 12, 10127, Tallinn.

Eesti Olümpiakomitee tööd toetavad suures osas Eesti ettevõtted. EOK sponsorid on Elion Ettevõtted, EMT, ERGO, Ilves Extra, JCDecaux, Monton, NIKE, Olympic Casino Eesti, Paf Grupp, Silberauto.

Ülevaade Eestis varasemalt läbiviidud spordiuuringutest: http://www.spordiinfo.ee/Eesti-spordiuuringud