Eesti Olümpiakomitee käivitab noorte saavutusspordi toetussüsteemi

Eesti Olümpiakomitee käivitab noorte saavutusspordi toetussüsteemi, mille raames toetatakse igal aastal 2000 euroga 14-22-aasta vanuseid tippspordieeldustega noorsportlasi. Esimeste toetusesaajate hulka jõudis 89 noorsportlast 20 spordialalt.

Eesti Olümpiakomitee tipp- ja kvaliteetspordikomisjoni esimees Tõnu Tõniste sõnul on uue süsteemi eesmärk toetada tippspordieeldustega noorsportlaste arengut. „Uus toetussüsteem on oluline tulevikku vaatav samm. Tahame pakkuda tuge lootustandvatele noortele sportlastele, et suurendada nende konkurentsivõimet omaealiste seas ning lihtsustada üleminekut täiskasvanute klassi. See suurendab tõenäost, et täiskasvanute ikka jõudes jätkavad nad tippspordiga,“ ütles Tõniste.

Noorte saavutusspordi toetussüsteemi põhimõtted töötas välja EOK tipp- ja kvaliteetspordikomisjon, toetust saama hakkavate sportlaste valiku tegemisel konsulteeriti alaliitudega. Neljapäeval, 30 märtsil kinnitas EOK täitevkomitee süsteemi põhimõtted ja toetatavate sportlaste nimekirja, mis hõlmab 89 noorsportlast 20 suveolümpiaalalt. Taliolümpiaalade sportlastele käivitub sarnane süsteem uuest taliolümpiatsüklist, mis algab 2018. aasta märtsis.

Toetuse saajad jagunevad kolme vanuserühma: 21-22-aastased, 19-20-aastased, 14-18-aastased (noorteolümpiate vanuserühm). Toetuse suurus on 2000 eurot sportlase kohta aastas.

„Täna kinnitatud otsus käivitada laiapõhjaline noorte andekate sportlaste toetussüsteem on oluline samm Eesti tippspordi konkurentsivõime tõstmisel. Kindlasti teeme projekti arendamisel ka aktiivset koostööd Kultuuriministeeriumiga, et leida lahendusi toetussüsteemi jätkusuutlikkuse tagamiseks ja selle integreerimiseks Eesti noorte ja tippspordi rahastamise mudelisse,“ ütles Tõniste.

Käivitamisfaasis rahastab Eesti Olümpiakomitee noorte saavutusspordi toetussüsteemi Rahvusvahelise Olümpiakomitee Solidaarsusfondi noorteolümpia toetustest ja hasartmängumaksu vahenditest.

Eesti Olümpiakomitee tipp- ja kvaliteetspordikomisjoni tegutseb koosseisus Tõnu Tõniste (esimees), Jaan Talts (aseesimees), Jaanus Kriisk, Erki Nool, Aavo Põhjala, Anna Levandi, Jaak Mae, Jaan Kirsipuu.

Eesti spordi katusorganisatsioonina seisab Eesti Olümpiakomitee ausa mängu põhimõtete ja olümpiaväärtuste eest. EOK tagab tippsportlaste ettevalmistuse ja osalemise tiitlivõistlustel, viib ellu noorsportlastele suunatud järelkasvuprogramme ning suurendab positiivsete eeskujude kaudu liikumisharrastuse kandepinda. EOK tööd toetavad suures osas Eesti ettevõtted. EOK sponsorid on Paf, ERGO, JCDecaux, Monton, NIKE, Olympic Casino.

Toetuse saanud kergejõustiklased on: 

1.  Johannes Erm
2.  Sander Moldau
3.  Anna Maria Orel
4.  Hans-Christian Hausenberg
5.  Robin Nool
6.  Tony Nõu      
7.  Kristo Simulask
8.  Õilme Võro
9.  Vitali Rubenkov
10.  Margit Kalk
11.  Katre Sofia Palm
12.  Lishanna Ilves
13.  Emily Karhu
14.  Piibe Kirke Aljas

Kõikide alade sportlaste nimekiri on SIIN.