Eesti Kergejõustikuliit panustab antidopingu haridusse Euroopas

Foto projekti algkoosolekult Pariisist

Alates jaanuarist on käivitunud Erasmus+ programmi raames projekt „I run clean“, mille eesmärgiks on arendada antidopingu haridust keskendudes kergejõustikule. Projekti partnerid on kergejõustikuliidud Bulgaariast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Itaaliast, Hispaaniast ja Eestist, projekti mõju mõõdavad teadurid Milano ja Rooma ülikoolidest.

Projektil on kolm sisulist osa. Esiteks töötatakse välja populaarse e-õppeprogrammi “I run clean” uued osad, mis on spetsiaalselt mõeldud treeneritele ja lapsevanematele. Teiseks värvatakse igasse partnerriiki viis vabatahtlikku noort saadikut, kelle ülesandeks on esitleda e-õppeprogrammi, viia läbi koolitusi erinevatele sihtgruppidele ning tutvustada puhta spordi põhimõtteid. Kolmandaks keskendub projekt uute kaasavate koolituste väljatöötamisele, et toetada puhta spordi väärtusi.

Eesti Kergejõustikuliidu poolt hakkab projekti koordineerima Elina Kivinukk. “Olen antidopingu koolitusvaldkonnas neli aastat töötanud ja märkasin, et selles valdkonnas tehtavad koolitused vajavad värsket ja kaasavat vaadet. Mul on hea meel, et alustatud projekt annabki võimaluse mõelda raamist välja, seda ka rahvusvahelisel tasandil, ning proovida uusi viise, kuidas kujundada nii sportlaste, treenerite kui lapsevanemate hoiakuid, nii et see aitaks kaasa puhta spordi mõtteviisi levikule.“

Eesti Kergejõustikuliidul on projektis eriline roll ka seepärast, et saadikute väljaõpe toimub septembris nimelt Tallinnas.

Projekti eestvedajaks on Prantsusmaa organisatsioon „The Agency for the Development of Athletics in Europe“ (ADAE), projekti peamiseks rahastajaks on Erasmus+ programm, kuid olulise rahalise panuse annavad ka kõik partnerorganisatsioonid. Projekti tegevused kestavad 2022. aasta juunini.

Lisainfo: Sirje Lippe, sirje@ekjl.ee või Elina Kivinukk, kivinukk@gmail.com