Eesti Kergejõustikuliidu volikogu kinnitas litsentsitasude muutmise alates 2024. aastast

10. mail toimus Tallinnas Kalevi Spordihallis Eesti Kergejõustikuliidu volikogu.

Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi tervitas volikogu ning andis lühiülevaate 2022. aasta tegevustest.

Päevakord:

  1. EKJL 2022. aasta majandusaasta aruanne, audiitori järeldusotsus
  2. EKJL revisjonikomisjoni aruanne
  3. EKJL 2022. aasta majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
  4. EKJL 2023. aasta eelarve tutvustamine ja kinnitamine
  5. Litsentsitasude muutmine
  6. Muud küsimused

Peasekretär Sirje Lippe andis ülevaate 2022. aasta majandusaasta aruandest ning revisjonikomisjoni esimees Tarmo Rahkama tegi lühikokkuvõtte revisjonikomisjoni aruandest. Volikogu kinnitas mõlemad aruanded. Ühtlasi kinnitati 2023. aasta eelarve.

Eelarvekomisjon tegi volikogule ettepaneku muuta litsentsitasusid järgnevalt:

  • Alates 2024. a: noor 15€, täiskasvanu 30€
  • Alates 2025. a: noor 20€, täiskasvanu 40€

Ettepanek kinnitati 25 poolthäälega (vastu hääletas 10 liiget).

PROTOKOLL