Eesti Kergejõustikuliidu volikogu kinnitas dopinguvastase võitluse olulisust spordis

Täna, 27. novembril Tallinnas Mustpeade Majas toimunud korralisele sügisvolikogule kogunesid 42 liikmesklubi esindajad. Tavapäraselt tehti kokkuvõte Eesti Kergejõustikuliidu 2015. aasta tegevustest, anti ülevaade kolme kvartali majandustulemustest ning tutvustati 2016. aasta eelarve projekti, võistlushooaja kalendrit ja muudatusi võistluste juhendites. Selgitati 2016. aastal kehtima hakkavat riiklikku noortespordi toetuste jagamise korda ja juhatuse poolt kinnitatud rahade jaotamise põhimõtteid.

Olulise teemana käsitleti dopinguvastast võitlust ja sellega seonduvaid tegevusi nii Eesti kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Volikogu kindel seisukoht on jätkata nulltolerantsi poliitikat, tihendades koostööd Eesti Antidopingu ja teiste puhta spordi eest seisvate organisatsioonidega võitluses keelatud ainete ja meetodite vastu. Koos Eesti Antidopinguga töötatakse välja pikaajaline plaan, kuidas süsteemselt läbi viia antidopingu koolitusi, millises mahus korraldada võistlussiseseid testimisi ning kuidas jagada puhta spordi teemalist teavet nii tipp- kui noorsportlastele, treeneritele ja klubide esindajatele.