Eesti Kergejõustikuliidu sportlaskomisjoni valimised toimuvad 17.-18. veebruaril

Et sportlased saaksid neile olulistel teemadel ja otsuste tegemisel rohkem sõna sekka öelda ja nende huvid oleks paremini esindatud, moodustame Eesti Kergejõustikuliidu sportlaskomisjoni. Sportlaskomisjoni statuut kinnitati 13. detsembril EKJL-i juhatuses.

Seetõttu ootame kandideerima (või kandidaate esitama) kõiki, kes tunnevad, et neis on soov ja tahe esindada sportlasi alaliidus ja teha oma hääl kuuldavaks. Kandideerida võivad kõik vähemalt 18-aastased tegevkergejõustiklased või hiljuti sportlaskarjääri lõpetanud. Sportlaskomisjoni liikme kandidaate võivad kandidaadi nõusolekul esitada EKJL-i liikmesklubid, litsentseeritud sportlased ja kutsega kergejõustikutreenerid.

Esimest korda räägiti sportlaskomisjoni loomise ideest detsembri alguses Käärikul toimunud EKJL-i ühislaagris, kus teemat tutvustasid Eesti Olümpiakomitee (EOK) sportlaskomisjoni liige Ott Kiivikas ja EOK ning Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjoni esimees Gerd Kanter. Kanteri videokõnet saab vaadata siit: https://youtu.be/__aA7g391kg

 Kuidas toimub valimisprotsess?                                   

 Valimised toimuvad talviste Eesti meistrivõistluste ajal (17.02-18.02.2018). Kandidaate saab esitada kuni 2.02.2018. Selleks palume saata vabas vormis avaldus EKJL-i saavutusspordi juhile Kristel Berendsenile (e-mail: kristel@ekjl.ee). Küsimuste puhul palume samuti pöörduda Kristel Berendseni poole.

SPORTLASKOMISJONI STATUUT 

EKJL-i sportlaskomisjoni eesmärgid

Eesti Kergejõustikuliidu (EKJL) sportlaskomisjon luuakse EKJL juurde vastavalt Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu (IAAF-i) poolt kinnitatud sportlaskomisjonide moodustamise nõuetele.  Komisjoni eesmärgiks on sportlaste huvide esindamine  ja nende seisukohtade ning soovituste esitamine Eesti Kergejõustikuliidule ja Eesti Olümpiakomiteele.

EKJL sportlaskomisjoni koosseis ja moodustamine

 • Sportlaskomisjoni kuulub 5 liiget, kes on vähemalt 18 aastat vanad Eesti Vabariigi kodanikud ning keda ei ole kunagi karistatud Maailma Antidopingu Koodeksi rikkumise eest.
 • Soolise tasakaalu tagamiseks peavad vähemalt 2 sportlaskomisjoni liiget olema naissoost ja vähemalt 2 meessoost.
 • 4 sportlaskomisjoni liiget valitakse iga kahe aasta järel Eesti meistrivõistlustel osalevate sportlaste poolt salajasel hääletusel lihthäälte enamuse teel. Ühe sportlaskomisjoni liikme määrab EKJL juhatus.  
 • Sportlaskomisjon valitakse kaheks aastaks.
 • Sportlaskomisjoni liikmeks saavad kandideerida tegevkergejõustiklased või hiljuti spordi lõpetanud kergejõustiklased, kes on karjääri jooksul vähemalt korra kuulunud Eesti koondisesse ning viimati võistelnud Eesti kergejõustiku meistrivõistlustel mitte enam kui kaks aastat tagasi.
 • Sportlaskomisjoni liikme kandidaate võivad kandidaadi nõusolekul esitada EKJL-i liikmesklubid, litsentseeritud sportlased ja kutsega kergejõustikutreenerid.
 • Kandidaatide esitamise tähtaeg on kaks nädalat enne Eesti meistrivõistlusi.
 • Võrdse arvu hääli kogunud kandidaatide puhul valib sportlaskomisjoni liikme EKJL-i juhatus.
 • Üks komisjoni liige saab olla tagasi valitud kolm korda.
 • Komisjoni loomise esimesel perioodil on esimeheks määratud Euroopa Olümpiakomiteede ja EOK sportlaskomisjoni esimees ja EKJL juhatuse liige Gerd Kanter.  Edaspidi valivad komisjoni liikmed enda seast esimehe.

EKJL sportlaskomisjoni koosolekud

 • Sportlaskomisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui neli korda aastas.
 • Koosolek loetakse otsustusvõimeliseks, kui kohal viibib vähemalt kolm liiget.