Eesti Kergejõustikuliidu Kevadvolikogu 14.04 ja Testkoosolek 12.04

Eesti Kergejõustikuliidu Kevadvolikogu toimub kolmapäeval, 14. aprillil kell 15.00-17.00 veebikeskkonnas Zoom.

Zoom keskkonnas koosoleku pidamise, ettepanekute esitamise ning salajase hääletamise TESTKOOSOLEK toimub 12. aprillil 2021 kell 14.00-14.30.

Palume Eesti Kergejõustikuliidu liikmetel teada anda Volikogul ning Testkoosolekul osalemisest või mitteosalemisest hiljemalt 12.04 e-maili aadressil ekjl@ekjl.ee.

Zoom koosoleku link saadetakse iga osaleja e-mailile enne koosoleku algust. Kirjalikud ettepanekud päevakorrapunktide suhtes on võimalik esitada enne Volikogu toimumist e-posti aadressil sirje@ekjl.ee või Volikogu toimumise ajal Zoom keskkonnas.  

PÄEVAKORD:

  1. EKJL 2020. aasta majandusaasta aruanne, audiitori järeldusotsus
  2. EKJL revisjonikomisjoni aruanne
  3. EKJL 2020. aasta majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
  4. EKJL 2021. aasta eelarve tutvustamine ja kinnitamine
  5. EKJL presidendi valimine
  6. EKJL juhatuse koosseisu kinnitamine
  7. EKJL revisjonikomisjoni liikmete valimine
  8. Muud küsimused