Eesti Kergejõustikuliidu juhend võistluste korraldamiseks vabas õhus

Käesolev juhend rakendub tingimusteta kõigile kergejõustikuvõistlustel osalevatele sportlastele, treeneritele, kohtunikele ja abipersonalile.

 1. Staadionile või võistluste toimumise kohta lubatakse ainult võistlusel osalevaid sportlasi ja nende treenereid, kohtunikke ja vajalikku abipersonali. Üheaegselt staadionil või võistluste toimumise kohas viibivate sportlaste, treenerite, kohtunike ja vajaliku abipersonali arv kokku ei tohi ületada 100 isikut võistluse kohta. 

  Märkus 1: Võistluste toimumispaiga all mõeldakse väljaspool staadionit toimuva jooksu- või käimisvõistluse stardi-finišiala ning väljaspool staadionit paiknevat üksikala võistluspaika (nt kuulitõukesektor).

  Märkus 2: Abipersonali all mõeldakse staadioni töötajaid, kes võistluste toimumise ajal tegelevad võistluste läbiviimiseks hädavajaliku tegevusega, nt võistluspaikade hooldus, sektorite ja inventari ümberpaigutamine.
 2. Võistluste eel ja järel, proovikatsete tegemisel ning võistluste ajal oma starti või katsejärjekorda oodates järgitakse 2+2 reeglit (grupis tuleb teistega hoida vähemalt 2-meetrist vahet).
 3. Treenerid ning hetkel võistlusvabad sportlased ja kohtunikud tohivad 2+2 reeglit järgides viibida võistluspaikadest võistlusmäärustega kehtestatud kaugusel (staadionil väljaspool ringrada).
 4. Kätlemist, kallistamist ja muid otseseid kontakte tuleb vältida (sh autasustamistel).
 5. Heitealadel peab võistleja enne iga katset oma käed desinfitseerima. Katseks valmistumise aega seetõttu ei pikendata. Desinfitseerimata kätega võistlejat katsele ei lubata. Keelatud on võistlusvahendi süljega niisutamine.
 6. Võistlusvahendi (kuul, ketas, oda, vasar) väljakult ära toonud isik (sportlane või kohtunik) peab selle enne teiste võistlusvahendite juurde asetamist desinfitseerima.
 7. Käesoleva juhendi nõuete eiramist sportlaste ja/või nende treenerite poolt, käsitletakse ebasportliku käitumisena ja karistatakse WA määruse TR7 kohaselt suulise märkuse, hoiatuse või diskvalifitseerimisega.
 8. Vastutus käesoleva juhendi nõuete täimise, sh desinfitseerimisvahendite olemasolu ja kättesaadavuse ning hügieeninõuete täitmise vajaduse selgitamise eest lasub võistlusi korraldaval organisatsioonil, kes peab selleks määrama konkreetse isiku.
 9. WC-de, duši- ja riietusruumide jms kasutamise korra kehtestab staadioni valdaja. Võistluste korraldaja peab tagama kehtestatud korra täitmise.
 10. Käesolevat juhendit peavad vanemkohtunikud enne iga võistlusala algust kõigile osavõtjatele tutvustama.

Eelnimetatud nõudeid tuleb täita kuni Vabariigi Valitsuse järgmiste korralduste avalikustamiseni.

nike
Team-Estonia_logo-r6ngasteta
utilitas-logo
Mesikäpa uus logo-1
Varska_Originaal_RGB
audilogo
tradehouse_logo_1020x300
RGB_Favorte_logo_horizontal
Rödl&Partner_Logo-black-on-white
Eesti_Rahvusringhääling_logo
eesti-kultuurikapital-logo
eesti-kultuuriministeerium
Tallinna-Kultuuri-ja-Spordiamet-logo-sinineRGB
Erasmus+ sinine loosungiga EST