Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusel on uus koduleht

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusel on valminud EADSE uus koduleht – www.eadse.ee, kuhu on koondatud info ausa spordi valdkonnaga seotud uudiste, regulatsioonide, juhiste ja koolitusmaterjalide näol.

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus EADSE on oma eesmärkide saavutamiseks tegelenud koostöövõrgustiku loomisega, sh kaardistanud probleemid ja täpsustanud ühistegevused nii dopingutestimise kui koolitustegevuse valdkonnas. Lisaks dopinguvastasele ennetustegevusele tegeleb EADSE spordivõistluste manipuleerimise ning väärkohtlemise ja ahistamise vastase ennetustegevusega, samuti spordivõistluste turvalisuse teemaga.

EADSE on sportlastele, tugipersonalile ja spordialaliitudele kasutamiseks loonud kodulehel eraldi lehekülje, kus asub EADSE teemavaldkondade kokkuvõttev info, vt – https://eadse.ee/koolitus/spordialaliitude-sihtruhmadele/

Lehekülje “AUS SPORT” sisu uuendatakse operatiivselt, millega kindlustatakse kõige ajakohasem teave kõigile spordiorganisatsioonidele (nt jõustub 1. jaanuarist 2021 uus WADA koodeks ja rahvusvahelised standardid jne).

Lisainfo:
Marit Jukk
marit.jukk@antidoping.ee
55581545.