Audenteses toimus noorkergejõustiklaste tugi – liikumisaparaadi testimine ja treeningkogunemine

Eesti Kergejõustikuliit käivitas käesolevast aastast noorkergejõustiklaste tugi-liikumisaparaadi seisundi hindamise (FMS test) projekti Eesti noortekoondiste kandidaatidele. Testi eesmärgiks on hinnata sportlastel mitmeaastases perspektiivis tugi-liikumisaparaadi seisundit ja läbi selle aidata kaasa nende noorte kehalise võimekuse arendamisele, mis on ka eelduseks vigastuste ennetamiseks.  

Vaata suurt galeriid!

Eelkõige on tegemist 2019.–2021. aasta noorte tiitlivõistlustele kandideerivate 2002.–2004. aastal sündinud kergejõustiklastega. Füsioterapaut Katre Lust-Mardna viis esimese testimisvooru läbi oktoobris.

Möödunud nädalavahetusel toimus Audenteses projektis osalevatele kergejõustiklaste ühine treeningkogunemine, kus märksõnadeks oli tippsport, keha ettevalmistamine treening– ja võistlustegevuseks ning lihashooldus. Treeninguid viisid läbi Andrei Nazarov, Ksenija Balta, Rasmus Mägi ja Grit Šadeiko. Noored said hea ülevaate Eesti tippkergejõustiklaste igapäevasest treeningrutiinist ja harjutustest, mida teevad soojenduseks ja põhitreeningus Eesti tippkergejõustiklased.

Tallinna Ülikooli õppejõu Viktor Saaroni “kehakooli” tunnis rõhutati, et võimlemine on sirutamine ja igas liigutuslikus tegevus on sirutusel väga oluline koht. Et Katre Lust-Mardnal oli hea ülevaade nende noorte tugiaparaadi seisundist, siis selle treeningtunni läbiviimisel lähtuti just sellest. Kahe tunni vältel said noored vajalikke harjutusi ja häid praktilisi soovitusi igapäevaseks treeningtegevuseks, mida  tuleb pidevalt teha nii enne põhitreeningut kui ka pärast treeningut.

Kahel õhtul, pärast õhtusööki toimusid vestlused. Ühel õhtul andis Robin Nool ülevaate õppimise ja sportimise ühendamisest Ameerika ülikoolides: mida tuleb arvestada ülikooli valikul, kuidas valmistada ette dokumente ja veel palju aspekte, mis seotud noore inimese otsusega minna USA ülikooli haridust omandama ja sportima. Iga aastaga suureneb nende noorkergejõustiklaste arv, kes valivad selle tee, “toidavad” Ameerika ülikoolid ju kogu maailma kergejõustikku.

Kindlasti oli treeningkogunemise üks konkreetsemaid sõnumeid noortele Indrek Tustitilt. Tustit rääkis, mis on tippsport, kuidas valmistuda tiitlivõistlusteks, millele tuleb pöörata tähelepanu treeningtegevuses,  eelkõige viimases ettevalmistusfaasis. Kvalifikatsioon ja lõppvõistlus, vastavate situatsioonide läbimängimine treeningutel, võistluseelne rutiin ja mitte karta võistelda.

Treeningkogunemise lõpus said noored ja nende treenerid ülevaate järgmise aasta tiitli- ja maavõistlustest, koondiste komplekteerimise kriteeriumitest ja U18 EMi ning U20 MMi normatiividest. Järgmine analoogne treeningkogunemine on plaanis läbi viia enne suvist võistlushooaega, plaaniga sügiseste võistlustulemuste ja talvise hooaja põhjal kaasata projekti veel meie paremaid noorkergejõustiklasi.

Mis on FMS test?

FMS testi (funktsionaalsete liigutuste analüüs) alusel selgitatakse noorsportlaste tugi-liikumisaparaadi seisundi mobiilsust, tasakaalu ning fundamentaalseid liigutusoskusi, lihasseisundit koos töövõime- ja terviseuuringutega. Igale noorele lähenetakse personaalselt, vajadusel koostatakse kogenud füsioterapeutide poolt individuaalsed harjutuskavad tugi-liikumisaparaadi seisundi parandamiseks ning vigastuste ennetamiseks, mis on aluseks igapäevase treeningtegevuse efektiivseks läbiviimiseks.

Selliseid uuringuid viiakse läbi vähemalt kaks korda aastas, kuid vasvavalt vajadusele võivad konsultatsioonid füsioterapeuditega toimuda ka tihedamalt. Usume, et noortekoondise kandidaatide ja VEMil osalejate tervisliku seisundi hindamise projekti käigus ja nende tulemustele tuginedes saavad treenerid ja sportlased väga kasulikku tagasisidet, uusi teadmisi ja nõuandeid treeningtegevuse läbiviimiseks vastavalt kehalisele ja tervislikule seisundile.

Lisaks saab Eesti Kergejõustikuliit kasutada uuringute tulemusi soovituslike sportlaste kehaliste võimete arendamise programmide koostamisel.

Projekti koostööpartneriteks on Eesti Spordimeditsiini SA, Tartu Ülikooli Spordimeditsiini ja Taastusravikliinik, Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituut, FüsioCentrum OÜ ja liikmesklubid.

Kindlasti on EKJL huvitatud, et noortekoondiste kandidaadite lapsevanemad oleks hästi informeeritud ja kursis antud projektiga.

Projektis osalajate sportlaste ring formuleerub eelkõige käesoleva aasta suvise võistlushooaja tulemuslikkuse põhjal ja esimene testimine on planeeritud läbi viia sügisesel üleminukuperioodil, noortel sügisesel koolivahejale planeeritud treeningkogunemisel.

Suured tänud Audentese Spordigümnaasiumi perele, EOK-le ja MTÜ Sppordiürituste korraldamise klubile ja kõikidele teistele, kes aitasid treeningkogunemist läbi viia ja seda põnevalt sisustada.

Autor: Harry Lemberg