Audentese spordigümnaasiumisse kandideerimine lõppeb kolmapäeval, 28. veebruaril

Alanud on vastuvõtt Audentese spordigümnaasiumisse. Audentese spordigümnaasiumi riiklikule õppekohale võetakse õpilasi vastu Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Audentese vahel sõlmitud õppursportlaste koolitamise hankelepingus sisalduva vastuvõtueeskirja järgi.

Audentesesse õppima asumise soovi korral tuleks kõigepealt ühendust võtta vastava ala treeneriga, kes tutvustab Audentese spordigümnaasiumi võimalusi.

Soovist asuda õppima Audentese spordigümnaasiumisse peab õpilane teavitama vastavat spordialaliitu või Audentese vastava spordiala treenerit.

Õpilaskandidaatide nimekirjade koostajaks on spordialaliidud, kes esitavad need kinnitamiseks Eesti Olümpiakomiteele (EOK). Seejärel edastab EOK kinnitatud koondnimekirja Audentese spordigümnaasiumile.

NB! Eesti Kergejõustikuliidule avalduse esitamise tähtaeg on 28. veebruar.

NB! Kogu kandideerimist puudutav info on saadaval spordigümnaasiumi kodulehel: https://audentes.ee/spordigumnaasium/vastuvott/vastuvotutingimused/