Alates jaanuarist koordineerib alarühmade tööd saavutusspordi komisjon

Seoses Eesti Kergejõustikuliidu struktuuri muutumisega koordineerib alates 2019. aasta jaanuarist EKJLi alarühmade tööd EKJLi saavutusspordi komisjon. Vastutavad treenerid/alarühmade juhid jätkavad saavutusspordi komisjoni liikmetena, eraldi alarühmade juhtide ametikohti ei eksisteeri.

Saavutusspordi komisjoni koosseis on EKJLi juhatuse poolt kinnitatud kuni 2021. aasta kevadeni, komisjoni tööd juhib EKJLi saavutusspordi juht Kristel Berendsen.

Saavutusspordi komisjoni liikmed on: komisjoni juht Kristel Berendsen, Gerd Kanter, Erki Nool, Rein Sokk, Aivar Karotamm, Rauno Kirschbaum, Toomas Tarm, Ants Kiisa.