2017. a talviste võistlushooaja kokkuvõte vaatluskohtunike aruannete ja juhtivkohtunike tähelepanekute põhjal