2017. a suvise võistlushooaja kokkuvõte vaatluskohtunike aruannete ja juhtivkohtunike tähelepanekute põhjal