12. veebruaril oli Eesti meistrivõistlustele registreerimise tähtaeg

Eesti Kergejõustikuliidu sekretariaat tuletas klubidele meelde, et 12. veebuaril oli Eesti talvisteks meistrivõistlusteks ülesandmise tähtaeg.
Allpool on ära toodud osavõtuks registreerumise kohta käiv väljavõte Eesti kergejõustikumeistrivõistluste üldjuhendist:

6. Osavõtuks registreerumine (ülesandmine).
6.1. Ülesandmiste esitamise kord.
Kõigist meistrivõistlustest osavõtuks tuleb esitada EKJL sekretariaadile vormikohane kirjalik (soovitatavalt e-post) ülesandmine. Ülesandmised tuleb esitada spetsiaalsel, EKJL kodulehel saadaoleval blanketil. Muud moodi vormistatud ülesandmisi vastu ei võeta. Faksi ja e-postiga saadetud ülesandmiste kohalejõudmise ja arusaadavuse kontrollimine on ülesandmise saatja kohustus.

6.2. Litsenseeritud sportlaste ülesandmine.
6.2.1. EKJL-s litsentseeritud, käesoleva määruse puntides 5.1. kuni 5.4. toodud nõuetele vastavad sportlasedsaavad üldreeglina osaleda meistrivõistlustel ainult klubi kaudu, kuhu ta on litsentseeritud. Litsentseeritud sportlased, kes võistlusteks ülesandmise tähtajaks ei kuulu ühtegi klubisse, registreeruvad mittevõistkondlikel aladel individuaalselt. Teatejooksuvõistkondade koosseisus registreeritakse ainult ühte ja samasse EKJL liikmesklubisse kuuluvaid litsentseeritud sportlasi.Teatejooksu meistrivõistlusteks tuleb registreerida ka kõik varuvõistlejad.
6.2.2. EKJL-s litsentseeritud sportlased, kes ei vasta punktis 5.2. toodud nõuetele saavad registreeruda ainult punktis 5.5.2. toodud korra kohaselt, kas klubi kaudu või isiklikult.
6.3. Litsentseerimata sportlaste registreerimine
EKJL-s litsentseerimata sportlased, kes vastavad punktis 5.2 toodud nõuetele,saavad Eesti meistrivõistlustele registreeruda individuaalselt. Nende osavõtuõigus realiseerub peale käesoleva juhendi punktis 5.3.2. toodud ühekordse litsentsimaksu tasumist.
 
6.4. Vanuseklasside järgimine.
Meistrivõistlustele on lubatud registreerida ainult käesoleva juhendi punktides 5.2 kuni 5.5. toodud nõuetele vastavaid ja vastavasse vanuseklassi kuuluvaid võistlejaid.
6.5. Ülesandmiste kontrollimine.
Kontrolli ülesandmiste õigsuse (võistluskõlblikkus, kodakondsus, klubiline kuuluvus, vanuseklassi vastavus, normitäitmine, aladest osavõtu piirang jms) üle teostab EKJL sekretariaat, mis teeb ka lõpliku otsuse iga võistleja osalema lubamise kohta. Arusaamatuste korral on EKJL-i sekretariaadi töötajatel õigus nõuda asjaomastelt klubidelt või isikutelt selgitusi. Kodakondsust ja selle taotlemist tõendavaid dokumente esitavad sportlased või nende esindajad EKJL sekretariaadile vabatahtlikult, kuid nende esitamata jätmist käsitletakse vastavate dokumentide puudumisena
6.6. Ülesandmiste tähtajad
6.6.1 Eesti absoluutseteks üksikalade ja mitmevõistluse meistrivõistlusteks, 10 000 m jooksu, 12 km murdmaajooksu, poolmaratoni ja maratoni meistrivõistlusteks registreerimise tähtaeg on kümnendal võistluseelsel päeval kell 16.00.
6.6.2. Kõigil teiste meistrivõistlustel (mis pole toodud punktis 6.6.1) on ülesandmise tähtaeg neljandal võistluseelsel päeval kell 16.00.
6.7. Osavõtukinnitus.
Punktis 6.6.1. toodud meistrivõistlustel tuleb EKJL sekretariaadile esitada osavõtukinnitus. Osavõtukinnituse esitamise tähtaeg on neljandal võistluseelsel päeval kell 16.00.
Märkus: juhul, kui noorsooklassi meistrivõistlused peetakse koos absoluutklassi meistrivõistlustega, kehtivad punktides 6.6.1. ja 6.6.3. esitatud nõuded ka noorsooklassi võistlejate kohta.

6.8. Muudatused ülesandmistes.
Peale ülesandmiste (osavõtukinnituste) lõpptähtaega on igasuguste muudatuste (va loobumisest teatamine) tegemine ülesandmistes keelatud ja neid vastu ei võeta. Võistlemisest loobumisest tuleb vastaval blanketil teavitada võistluseelsetel päevadel EKJL-i sekretariaati või esimesel võistluspäeval hiljemalt 1 tund enne esimese ala ajakavajärgset algust võistluste sekretariaati. Võistlusalal osalemisest loobumisest nimetatud tähtajaks teatamata jätnud sportlane kaotab õiguse võistelda samadel võistlustel ka teistel aladel, kuhu ta on üles antud, tema klubi (individuaalvõistleja puhul võistlejat ennast) trahvitakse 20 (A- ja B-klassi meistrivõistlustel 15 EUR-iga.)
 
EESTI KERGEJÕUSTIKUMEISTRIVÕISTLUSTE ÜLDJUHENDIGA (täispikkuses) saab tutvuda SIIN
nike
Team-Estonia_logo-r6ngasteta
utilitas-logo
Mesikäpa uus logo-1
Varska_Originaal_RGB
audilogo
tradehouse_logo_1020x300
RGB_Favorte_logo_horizontal
Rödl&Partner_Logo-black-on-white
Eesti_Rahvusringhääling_logo
eesti-kultuurikapital-logo
eesti-kultuuriministeerium
Tallinna-Kultuuri-ja-Spordiamet-logo-sinineRGB
Erasmus+ sinine loosungiga EST