Tehniline komisjon

Tehniline komisjon toimib abistav-nõuandva organina. Komisjon esitab oma seisukohad EKJL-i teistele organitele otsuste või ettepanekute vormis. Otsused teeb komisjon soovitavalt konsensuse alusel, vajadusel hääletades. Komisjoni juhib liikmete hulgast ja poolt valitud esimees. Komisjonil on õigus kaasta oma töösse ekspertidena ja nõuandjatena kõiki isikuid, kes selleks nõusoleku annavad.

Tehniline komisjon

Esimees– Peeter Randaru
Liige – Kädy Tänav(Tänak)
Liige – Olavi Valner
Liige – Allan Pilt 
Liige – Margus Randaru
Liige – Tarmo Rahkama
Liige – Kaupo Nõlvak
Liige – Rein Ilves

tehnilinekomisjon[at]ekjl.ee

Tehnilise komisjoni koosseis kinnitati EKJL juhatuse koosolekul 29.06.2021

Tegevusvaldkonnad

1.Võistluste korraldamise ja läbiviimise ning kohtunikutegevuse metoodika arendamine;
2.Võistluste korraldamist ja läbiviimist reguleerivate normatiivdokumentide väljatöötamine;
3.EKJL võistluskalendri projektide koostamine;
4.EKJL-i poolt korraldavate võistluste ajakavade koostamine;
5.EKJL-i tehniliste delegaatide määramine;
6.Võistlusbaaside võistlusvalmiduse kontrollimine(hindamine);
7.Uute ja rekonstrueeritavate spordiobjektide projekteerimise ja arendamise nõustamine;
8.Toimunud võistluste analüüs (vaatleja aruanded) ja sellest tulenevate ettepanekute esitamine juhatusele ja teistele komisjonidele.

Protokollid

10.04.2019
20.09.2018

29.08.2018