Koondised

2017. a. koondiste lähetustingimused (Belgradi EM, EST-FIN-SWE mitmevõistlus, VEM Vaasas)

2017. a. koondiste lähetustingimused (Euroopa mitmevõistluse võistkondlik MV - Superliiga, Londoni MM)

2017. a. noorte koondiste lähetustingimused (U18 MM, Euroopa noorte Olümpiafestival, U23 EM, U20 EM)

2017. a. KOONDISTE ESINDAJAD 

Eesti Kergejõustikuliidu 2017. a. koondiste komplekteerimise põhialused 

Kandidaadiks arvamine

1. Koondise kandidaadiks arvatakse sportlased, kes on kvalifikatsiooniperioodil ja/või sellele eelneval
perioodil täitnud vastava võistluse normatiivi või näidanud sellele lähedast tulemust.
 

2. Sportlased, kes ei ole (koondise) võistluse normatiivini küündinud võidakse koondise kandidaadiks
nimetada, kui nad on näidanud normatiivile lähedast tulemust ja stabiilset arengut või on koondise
võistlusele eelnenud hooaegadel normatiivini küündinud.

3. Koondise võistlustel, millistel ei ole normatiivi, lähtutakse juhatuse otsusest koondise suuruse ja
koosseisu kohta. Kandidaadid valitakse alade esinumbrite hulgast.

4. U20 kuni täiskasvanute koondisesse arvatakse sportlased, kes on sõlminud Eesti Kergejõustikuliiduga 2017.a Eesti kergejõustikukoondislase lepingu.

5. Alla 18-aastaste sportlaste koondisesse arvamisel:

a)      Noorte tiitlivõistluse koondisesse 
b)      Noorte maavõistluse koondisesse
c)      Juuniorite või vanemate tiitli- või maavõistluse koondisesse 

on sportlast esindava spordiklubil kohustus esitada Eesti Kergejõustikuliidule lapsevanema kirjalik nõusolek lapse koondisesse arvamiseks ja võistlustele lähetamiseks. Vastava kirjaliku nõusoleku esitamise tähtaja kehtestab Eesti Kergejõustikuliit.

6. Koondisesse arvamisel annab sportlane ja treener kõigist koondislase lähetust puudutavatest olulistest asjaoludest vahetut ja igakülgset informatsiooni võistkonna juhile. Oluliteks asjaoludeks on lähetuse käiku, koondist ja koondislase tervist puudutavad asjaolud.

7. Koondislane, kellele antakse koondise võistluste ajaks kasutada Eesti kergejõustikukoondise dressikomplekt tagastab selle kõigis osades ja tervena võistkonna-, alarühma- või saavutusspordijuhi poolt seatud tähtajaks. Varustuse või selle osa tagastamata jätmist või tagastamisega viivitamist võetakse arvesse järgmiste koondiste komplekteerimisel. Varustuse või selle osa omastamisel koondislast edaspidi koondisesse ei arvata kuni küsimuse lahendamiseni.

8. Koondisesse arvatakse ülaltoodud tingimustele vastavad sportlased, tingimusel et nad ei ole sõna ega teoga kahjustanud kergejõustiku mainet.

KÕIK TIITLIVÕISTLUSTE KOONDISE KANDIDAADID KINNITATAKSE KOONDISESSE JUHATUSE OTSUSEGA (K.A. ABIPERSONAL). JUHATUS TEEB KOONDISE LÕPLIKU LÄHETUSOTSUSE VASTAVALT VÕISTLUSTE LÄHETUSTINGIMUSTELENING ARVESTAB VAJADUSEL TÄIENDAVAID KAALUTLUSARGUMENTE, EESMÄRGIGA:

Komplekteerida võimalikult tugev koondis, kuhu kuuluvad sportlased, kes on terved ja kellelt võib eeldada koondise võistlustel kõrgeimat võistlusvalmidust*

*Võistlusvalmidus - sportlase võime ja valmisolek saavutada koondise võistlusel kvalifikatsiooniperioodil näidatud tulemusele võrdväärne või sellest parem tulemus ja/või saavutada koondise võistlusel sportlase poolt kvalifikatsiooniperioodil saavutatud Euroopa või maailma edetabeli kohale vastav või kõrgem koht.

Võistlusvalmidust hinnatakse:

a) sportlase seniste koondise eest tehtud startide edukuse põhjal;

b) Hooaja jooksul näidatud tulemuste põhjal, lähtudes võimalusel ennekõike olulisematest võistlustest (EMV ja Eesti KV)

c) Sportlase tervisliku seisundi põhal.

LÄHETUSE ABIPERSONALI KOMPLEKTEERIMISE ÜLDISED LÄHTEKOHAD

VÕISTKONNA JUHI ÜLESANDED

 

Marko Aleksejev soovib mantlipärijale tonnide viisi järjekindlust